»Do zdaj smo proti pričakovanjem predvsem države in širše javnosti prejeli zelo malo število vlog,« nam je pojasnil Danilo Burnač, direktor Mariborskega vodovoda. »Prejeli smo manj kot 30 zahtevkov in samo eden izmed njih izpolnjuje pogoje za obravnavo.« Večini prosilcev se je namreč dolg nakopičil v neustreznem obdobju, saj so do odpisa upravičeni samo tisti, ki jim je dolg nastal do konca leta 2013, zanj pa je moral steči izvršilni postopek.

Iz ukrepa večinoma izpadli starejši

Dvom o ustreznosti kriterijev za odpis dolgov postavljajo tudi statistike. Po podatkih Mestne občine Maribor so do konca septembra prejeli le 187 vlog, največ – 46 – se jih nanaša na odpis dolga do vrtcev, medtem ko so Energetika, Nigrad in Snaga skupaj prejeli komaj 75 vlog. Kot smo pisali včeraj, so na mlačen odziv najšibkejših naleteli tudi v Ljubljani, kjer so tri javna podjetja, ki odpisujejo dolgove, prejela 143 vlog, medtem ko je dolžnikov z obveznostmi še iz leta 2013 več kot 2000.

»Da je na celotni ravni države manj vlog, kot se je pričakovalo, na posvetih ugotavlja tudi Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,« pravijo v kabinetu župana Andreja Fištravca. Kopač-Mrakova je na nedavnem posvetu, ki ga je gostil mariborski center za socialno delo, dejala, da je z ocenami treba počakati do konca oktobra, ko se zaključi zbiranje vlog.

Kopač-Mrakova je sicer še vedno prepričana, da so s kriteriji za odpis dolgov vendarle pomagali posameznikom v največjih finančnih težavah. »Projekt je dobrodošel, a upamo, da ga bodo še nadgrajevali,« je dejala Marjana Bravc, direktorica Centra za socialno delo Maribor, ki je zaznala veliko povpraševanja po možnostih odpisa vračanja republiških štipendij, ki v tem programu niso zajete. Tako kot drugi naši sogovorniki je tudi Bravceva izpostavila pomembno okoliščino, da so iz ukrepa izpadli starejši, ki niso zaprosili za varstveni dodatek, saj ne želijo, da ga bi morali vračati njihovi dediči.

Trbovlje: malo prošenj, a vrtoglavi dolgovi

Poziv za odpis dolga je razkril tudi velike razlike v višini in upravljanju terjatev v podjetjih. V trboveljski komunali so do zdaj prejeli 55 vlog za odpis dolga, med katerimi jih pogojem zadostuje 45. Vendar imajo samo ti prosilci za kar 110.000 evrov neporavnanih obveznosti, je povedala Iris Medvešek iz računovodstva trboveljskega komunalnega podjetja. »Vsega seveda ne bomo mogli odpisati, kolikšna bo višina odpisanih dolgov, pa se še nismo odločili,« je pojasnila. Vsak dan namreč še pride kakšna vloga in znesek dolga ni v nobeni nizek, je dodala.

Na zagorsko komunalno podjetje je do zdaj prispelo 37 vlog za odpust dolga, pri čemer so šest prosilcev že obvestili, da do tega niso upravičeni, je pojasnil direktor Sandi Grčar. Kolikšen znesek predstavljajo preostale vloge, sicer ni vedel povedati, a je poudaril, da se bodo o višini odpisa najprej dogovorili z občino, pri čemer je že zdaj jasno, da bodo odpustili bistveno manj kot polovico celotnega zneska, ne glede na to, kako visok bo.

Še precej manj vlog je prispelo v zasavske vrtce in osnovne šole. Vrtec Zagorje je denimo prejel le štiri vloge za odpis 1483 evrov dolga, je pojasnila ravnateljica Tanja Starc, le dve vlogi so prejeli tudi v hrastniškem vrtcu, a še ti dve ne ustrezata pogojem odpisa. »Imamo sicer kar nekaj dolžnikov, ampak verjetno so že sami ugotovili, da do odpisa niso upravičeni,« o slabem odzivu staršev razmišlja ravnateljica Slavica Pavlič. Prav tako so več vlog pričakovali v Vrtcu Trbovlje, kjer so prejeli 10 ustreznih vlog s skupnim dolgom okoli 2000 evrov. Dolžnikov je namreč bistveno več, pojasnjuje ravnateljica Gordana Vranešič, a poudarja, da gre slabo odzivnost staršev pripisati njihovi neodgovornosti. Največ dolgov namreč imajo ravno starši, ki ne oddajo niti vloge za znižano plačilo vrtca. Tako morajo plačati polno ceno in če položnice ne poravnajo, lahko dolg že v treh mesecih preseže 1000 evrov, poudarja sogovornica.

Bela krajina: k odpisu pristopili le v Črnomlju

V Beli krajini sta k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov za zdaj pristopili zgolj občina Črnomelj in tamkajšnja komunala, kjer pa pravijo, da so doslej prejeli le okrog trideset vlog, čeprav so jih glede na stanje terjatev pričakovali približno trikrat toliko. Gre za zneske v povprečju od 800 do 1000 evrov, večina vlog, ki so jih doslej pregledali, izpolnjuje postavljene pogoje. K podpisu namerava po besedah župana Metlike Darka Zevnika pristopiti tudi njihova občina, čeprav doslej med občani skorajda ni bilo zanimanja.

Iz podobnih razlogov k podpisu sporazuma ni pristopila tudi občina Semič. »Niti eden od zavodov ali podjetij ni izkazal interesa, saj tudi ni bilo nikakršnega povpraševanja med občani,« je povedala županja Polona Kambič.