Čeprav je pomladna napoved ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča o preobrazbi državne ceste skozi Škofljico v zoženo štiripasovnico izzvala val ogorčenja med zagovorniki trajnostne mobilnosti in občani Škofljice, se bo, kot kaže, kmalu uresničila. Na ministrstvu za infrastrukturo so namreč zavrnili pobudo projektantskega podjetja City Studio, ki je predlagalo alternativno rešitev: rekonstrukcijo ceste v tripasovnico s spreminjajočim se (reverzibilnim) sredinskim pasom in 12 montažnimi krožišči. Čeprav nam na ministrstvu informacije niso potrdili, naj bi že v prihodnjih tednih objavili javno naročilo za izvedbo gradbenih del za zoženo štiripasovnico na odseku med ljubljanskim Rudnikom in Lavrico.

Reverzibilni pas kot primer dobre prakse

Sistem tako imenovane pametne ceste – idejno zasnovo so v podjetju City Studio naredili brezplačno in s pomočjo donatorjev –, bi bil prva tovrstna prometna rešitev pri nas, medtem ko v prometno razvitejših evropskih državah in predvsem ZDA takšne ukrepe s pridom izkoriščajo že dolgo. Reverzibilni pas, ki se spreminja s pomočjo talne elektronske signalizacije, bi se prilagajal prometnim potrebam: v času jutranjih prometnih konic bi vozniki vozili po dveh pasovih iz Kočevja proti Ljubljani, popoldne pa bi bila odprta dva pasova proti Kočevju. A po sredinskem reverzibilnem pasu bi lahko vozil le javni potniški promet in osebna vozila z najmanj tremi potniki, s čimer projektanti City Studia apelirajo na racionalno rabo avtomobilov. Hkrati je to tudi edini predlog rekonstrukcije Dolenjske ceste doslej, ki predvideva prostor za kolesarje in pešce. Spomnimo, v različici zožene štiripasovnice kolesarska steza ob cesti sploh ni predvidena, pešci pa so postavljeni tik ob motorni promet.

Po besedah mag. Andreja Cvara iz podjetja City Studio bi se z 12 montažnimi krožišči ohranil enakomeren in tekoč promet, vozila pa ne bi presegla hitrosti 50 kilometrov na uro. Dostop stanovalcev do hiš bi bil po njegovem mnenju varen, hiter in čez 12 krožišč neproblematičen. Za povrh je tripasovnica po oceni projektantov milijon evrov cenejša od zožene štiripasovnice, ki je ovrednotena na dobre štiri milijone evrov.

Smo za javni promet ali avtomobile?

A na Direkciji RS za infrastrukturo menijo, da idejna zasnova z reverzibilnim pasom ne bi odpravila zastojev in ozkih prometnih grl čez Škofljico, zato je po njihovem prepričanju takšna rešitev »zelo primerna šele za čas po gradnji obvoznice Škofljica«. Kot začasno rešitev, ki bi povečala prometno prepustnost od Škofljice skozi Lavrico do križišča na ljubljanskem Rudniku, še vedno vidijo štiripasovnico z zoženimi voznimi pasovi (namesto običajnih 3,25 metra bi bil vozni pas širok le tri metre, prehitevalni pa še 10 centimetrov ožji), ki so jo že pred šestimi leti pripravili na Prometnotehniškem inštitutu ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Zanimivo: direkcija za infrastrukturo je dala Prometnotehniškemu inštitutu pravzaprav v roke škarje in platno, saj so prav njih zaprosili za strokovno mnenje o idejni zasnovi tripasovnice z reverzibilnim pasom in se nanj tudi naslonili.

»Nisem rekel, da mi idejna zasnova, ki so jo pripravili v podjetju City Studio, ni všeč. Ta varianta je zelo dobra, če imamo v mislih le kolesarje in pešce ter javni promet. Ne naredi pa popolnoma nič za propustnost avtomobilov, saj ta ostaja takšna, kot jo imamo danes, če ne celo malo slabša, ker je veliko krožišč,« je idejo z reverzibilnim pasom ocenil predstojnik Prometnotehniškega inštituta dr. Peter Lipar in pri tem poudaril, da so sami zoženo štiripasovnico postavili s povsem drugačnimi izhodišči. »Naša naloga je bila, da naredimo cesto, ki bo imela maksimalno prepustnost za avtomobile, v podjetju City Studio pa so ubrali filozofijo, da se na cesti pusti gnečo in s tem odvrne avtomobile. S tem naj bi ljudi zvabili na avtobuse. Vse lepo in prav, toda ali bi župani Pokolpja privolili v takšno rešitev?« se sprašuje dr. Lipar.

Krajani za nobeno od različic

In kaj pravijo domačini, ki jih vsakodnevni prometni zamaški že vrsto let spravljajo v obup? »Pri tolikšnem številu krožišč, kot jih predvideva varianta z reverzibilnim pasom, bi se na celotnem odseku pravzaprav vzpostavila cona 30. Zaradi združevanja pasov pred vsakim krožiščem in kasnejšega razdruževanja bi po mojem nastal prometni kaos. Nedopustno je tudi to, da bi kmetijska mehanizacija vozila po skupnem prostoru za pešce in kolesarje. Kako bo vozil ogromen kombajn po ozkem pločniku skupaj z družino, ki na primer potiska otroški voziček?« se sprašuje Grega Gregorič iz Lavrice, ki je pred dnevi na zboru krajanov z zanimanjem prisluhnil predstavitvi alternativne rešitve z reverzibilnim pasom. A zdi se mu, da ta ne bi nič rešila, temveč bi se stvari še bolj zapletle. Po drugi strani Gregorič zagotavlja, da krajani Škofljice in Lavrice nikakor ne bodo dovolili širitve obstoječe ceste v zoženo štiripasovnico, ki onemogoča zavijanje v levo, omejuje dostop do stanovanjskih hiš, ogroža varno prečkanje ceste in povsem ignorira kolesarje. Kaj jim torej preostane? »Ne favoriziram nobene variante, ministrstvu pa sem postavil tri pogoje: nemoteno vključevanje naših občanov v promet, varno prehajanje otrok čez cesto in večja pretočnost prometa. Zaradi mene lahko speljejo cesto tudi nad Škofljico, samo nekaj naj že naredijo,« je odvrnil župan Škofljice Ivan Jordan.