Dejstva so znana. Študija, ki jo je Logožar leta 2008 prodal Darsu, ga je razgalila kot brezsramnega prepisovalca. Ukradel je celotno avtorsko delo svoje študentke, katere mentor je bil pri pisanju diplomskega dela. Zlorabil je njen trud in svoj profesorski položaj in si je stlačil v žep 24.000 Darsovih evrov.

O nemorali njegovega početja ne kaže razpravljati. Edini, ki nočejo prepoznati dejstev in primerno sankcionirati Logožarjevih prestopkov, sedijo v vodstvu mariborskega rektorata. Z nedomiselnim sprenevedanjem skuša ekipa rektorja Igorja Tičarja zaščititi dekana EPF in prorektorja Žana Jana Oplotnika, ki je v času naročila in plačila študije sedel v upravi Darsa.

Rektorjevi se trudijo prepričati javnost, da Logožar ni plagiator, češ da je na naslovnici kopirane študije zapisal tudi študentkino ime (brez njene vednosti). Jalovo je argumentiranje vodstva univerze. Ključni in neoprostljivi plagiatorski prekršek, zaradi katerega bi moral profesor leteti iz službe, je bil namreč ta, da je sebe navedel kot avtorja študije. In v njej prepisal celotno besedilo diplome.

Tičarjev glavni tajnik Teodor Lorenčič se je v svoji dezinformativni obrambi dekana pogreznil še nižje, ko je v imenu vrha univerze razpredal, da je mentor obenem soavtor in da ima Logožar zato avtorske pravice iz naslova diplomskega dela.

Kakšna perfidna laž! Diplomsko delo je že po definiciji izključno samostojno avtorsko delo. Bibliografska merila uvrščajo mentorje med sekundarna avtorstva, kamor sodijo še prevajalci in uredniki revij ter zbornikov. Vsi ti primarnih avtorskih pravic nimajo.

Če v vodstvu univerze ne ločijo med avtorstvom, soavtorstvom in sekundarnim avtorstvom ter ne vedo, kakšne so dolžnosti in (avtorske) pravice mentorja, naj malo pobrskajo po svetovnem spletu. Tam lahko preberejo številna poljudno napisana navodila za pisanje diplomskih del, ki so jih objavile javne fakultete. V enih izmed njih je odlično razloženo razmerje med mentorjem in študentom. Citiramo: »Avtor zaključnega dela mora biti študent. Mentor naj ne bo ne avtor ne soavtor študentovega zaključnega dela… Primer: študent je napisal zaključno delo, mentor pa je zatem želi napisati strokovni članek na podlagi sklepov zaključnega dela. Ali sme to napisati brez študentovega dovoljenja? Ne. Zaključno delo je avtorsko delo.«

Ali je mogoče najti še kakršen koli utemeljeni dvom o nemoralnosti početja Klavdija Logožarja? Nikakor! A vendar bodo Tičarjevi skušali javnost slepiti z novimi prozornimi izgovori, čeprav s tem povzročajo, da se univerza še bolj moralno onečedi in krni vrednost svojih diplom. Še posebno tistih z EPF.

Vodstvo univerze v moralnem prostem padu do zdaj ni niti pomislilo na to, da bi se javno opravičilo prizadevni diplomantki, ki ji je Logožar ukradel intelektualno lastnino. Pač pa skušajo neoprostljivi greh univerzitetnega profesorja zreducirati v civilnopravni spor med diplomantko in dekanom, z utemeljitvijo, da je Logožar pisal študijo kot samostojni podjetnik, ne pa kot profesor, za kar je bil že kaznovan z opominom.

Med rektorsko volilno kampanjo je Tičar obljubljal: »Osebno bom skrbel, da bo celotni širši vodstveni tim na univerzi deloval na principu sodelovanja s študenti!« V kontekstu afere Logožar ima ta napoved boleče ciničen prizvok.