V aferi s študijo profesorja Klavdija Logožarja kaže osvetliti tudi vlogo profesorja Žana Jana Oplotnika, zdajšnjega prorektorja za finančne zadeve Univerze v Mariboru. Oplotnik je bil od oktobra 2007 do sporazumne razrešitve septembra 2009 podpredsednik uprave Darsa. V času po njegovi razrešitvi so na Darsu začeli iskati študijo, ki jo je spisal Logožar. Izkazalo se je, da je ta – izginila.

Naročilo eno, študija drugo

V Dnevnikovem članku z naslovom Dars plačal 24.000 evrov za študijo, ki je ne najde nihče, objavljenem septembra 2009, smo zapisali, da je Oplotnik leta 2008 poslal obrazložitev Darsovi službi za nabavo, iz katere je razvidno, da naj bi naročili izdelavo študije, ki bo »analizirala smiselnost slovenskega modela upravljanja avtocest s finančnega in pravnoorganizacijskega vidika«.

Dars ni objavil javnega naročila študije upravljanja z avtocestnimi podsistemi, izvajalca so raje pridobili z zbiranjem ponudb. »Šlo je za opravljanje visoko intelektualnih storitev, ki se po navadi iščejo s povabili,« je to leta 2009 utemeljil Oplotnik. Dejansko je Dars s postopkom izbire tako dolgo manipuliral (to smo v Dnevniku podrobno popisali v preteklih dneh), da je bil nazadnje izbran Logožarjev zasebni svetovalni biro KLT.

»Dejstvo je, da je bila študija korektno izdelana in da je pripomogla k oblikovanju strateških dokumentov in smernic razvoja družbe,« je decembra 2009 Oplotnik hvalil produkt svojega profesorskega kolega z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Vpogled v študijo, ki je več let ostala skrita javnosti, postavlja Oplotnikove trditve v drugačno luč. Logožar je bil namreč toliko drzen, da se prepisanega diplomskega dela ni potrudil povezati niti z naslovom študije. Besedna zveza »upravljanje z avtocestnimi podsistemi« se tako v besedilu ne pojavi niti enkrat. Študentka, avtorica diplomskega dela o cestninskih sistemih, ki ga je Logožar v študiji prepisal od začetka do konca, je pač ni uporabljala.

Darsu razlagal, kaj počne in načrtuje Dars

»Študija se ukvarja s sistemom cestninjenja v Sloveniji. Opisali bomo, kakšen je bil sistem cestninjenja do sedaj in kako bomo cestninili po novem,« piše v uvodu študije. In točno to je tudi v njej. Analize smiselnosti slovenskega modela upravljanja avtocest s finančnega in pravnoorganizacijskega vidika, ki jo je naročil Dars, v študiji ni. Študentkino diplomsko delo je sicer zgleden izdelek, a iz njega Dars ni mogel izvedeti ničesar, česar ni že vedel. Vsekakor pa študija ni »visoko intelektualno delo«, ki bi ga zmogla opraviti le peščica največjih strokovnjakov v državi.

Šest let po prvem članku o sporni študiji se skuša Oplotnik izvleči iz afere. Trdi, da smo leta 2009 objavili napačne navedbe in da ni bil idejni vodja naročila. »Ne trdim, da nisem imel z naročilom nič, saj smo ga kot uprava Darsa nenazadnje potrdili, predhodno pa gotovo o njem razpravljali na kolegiju direktorjev za posamezna področja, saj je to običajna procedura,« danes pravi Oplotnik. »Vsekakor pa se ne spomnim in tudi ne verjamem, da bi sam karkoli pisal Darsovi službi za nabavo, kako naj izpelje naročilo. Postopek javnega naročanja je namreč jasen. Vodi ga služba za nabavo, ki posebnih navodil posameznega člana uprave ne sme sprejemati, saj so odgovorni za izpeljavo postopka, kot to določajo zakonodaja in pravila.«

Oplotnik: S študijo se nisem ukvarjal

Oplotnik izpostavlja, da imata vsako pogodbeno naročilo in pogodba svojega skrbnika in predlagatelja, ki spremlja dobavo storitve in oceni, ali je izdelek skladen s pričakovanji. »Ker to nisem bil jaz, vam na ta vprašanja tudi ne morem dati odgovora,« trdi in predlaga vpogled v Darsovo poslovno dokumentacijo. Spominja se tudi, da so zaposleni na oddelku za strateške zadeve na podlagi te študije in verjetno še kakšnih drugih pripravili določene dokumente o prihodnjem razvoju Darsa, ki jih je obravnaval tudi nadzorni svet,« pojasnjuje Oplotnik in ob tem zatrjuje: »Osebno pa se s študijo nisem ukvarjal.«