Oktobra 2003, slabih sedem mesecev pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo, je zbor Gazela, ki je že tedaj preraščal v gibanje, v središče pozornosti javnosti postavil šesterico podjetij, ki se še danes ponašajo z zanesljivo rastjo. To so ATech, primorsko-notranjska gazela, Doosor, gazela dravsko-pomurske regije, v osrednji Sloveniji je bil za najboljše hitrorastoče podjetje prepoznan Halcom, v savinjsko-zasavski regiji Kapis, na Gorenjskem Kvibo, gazela dolenjsko-posavske regije pa je bilo podjetje SEP.

ATech, podjetje iz kraja Bač pri Materiji, je uspešno presegel izzive leta 2012, ko so se prihodki podjetja ustavili na 5,1 milijona evrov, kar je bilo precej manj kot leto prej, ko so s 70 zaposlenimi ustvarili 7,4 milijona evrov. V letu 2013 je podjetje že zajel val rasti, ki se je nadaljeval v lanskem letu, ko so ustvarili za 8,26 milijona evrov skupnih prihodkov. Ob višanju dodane vrednosti podjetje vztrajno zmanjšuje delež zadolženosti, ki je konec lanskega leta znašal slabih 49 odstotkov, in dviguje dobiček.

Mariborsko podjetje Doosor, specialist za razvoj in proizvodnjo sistemov vrat, je pod vodstvom Slavka Cehnerja zadnjih pet let zaokroževalo prihodke v višini slabih 2,5 milijona evrov, ohranjalo število zaposlenih in ob vztrajni rasti dodane vrednosti na zaposlenega tudi zmanjševalo zadolženost.

V osrednji Sloveniji, ki letos na prireditvi 2. septembra prva dobiva finalista za izbor Gazela 2015, je bil za najboljše podjetje izbran Halcom, specialist za e-bančništvo. Med vsemi finalisti je bil tudi najvišje na nacionalni lestvici 500 najhitreje rastočih podjetij. Podjetje, ki je lani s 118 zaposlenimi ustvarilo dobrih devet milijonov evrov, je postalo tudi zlata gazela 2003, ob njem pa sta se kot srebrna gazela postavili podjetji SEP in Kapis.

Slednji je že prerasel v skupino Kapis in je pod vodstvom Iztoka Pikla prav leta 2003 postavil nove proizvodne obrate za proizvodnjo kablov in vodnikov tudi v Hercegovini, tedaj še vedno precej tvegani za posel. Vendar se je direktor podjetja iz Petrovč vseeno odločil za ta korak.

Izjemno rast pa beleži tržiško podjetje Kvibo, ki je s trgovino na debelo z zamrznjenim programom lansko leto ustvarilo kar 24,2 milijona evrov, kar pomeni 39-odstotno rast v primerjavi z letom 2013, ko so imeli skupno 17,4 milijona evrov prihodkov. Skupaj z dobičkom, ki je znašal dobrih 462.000 evrov, je poskočilo tudi število zaposlenih, in sicer s 63 v letu 2013 na kar 89.

Šentrupertska gazela SEP pa se kot proizvajalec iz plastičnih mas in dobavitelj predvsem avtomobilski industriji med vsemi finalistkami leta 2003 izkazuje za najposkočnejšo. Njeni prihodki so bili lani za kar 49 odstotkov višji kot leta 2013, saj je 118 zaposlenih ustvarilo za 11,34 milijona prihodkov. jpš