»Seveda je vgradnja vodomerov tehnično povsod izvedljiva, ampak z ekonomskega vidika povsem nesprejemljiva,« je ogorčen profesor in vodja laboratorija za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo na ljubljanski fakulteti za strojništvo dr. Vincenc Butala. Tako kot drugi strokovni sogovorniki ugotavlja, da bi moralo ministrstvo za infrastrukturo predlog novega pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah, ki je do danes še v javni obravnavi, v tem in številnih drugih delih temeljito spremeniti.

Na ministrstvu potihoma in brez besed…

Ministrstvo z novim pravilnikom uvaja obvezno vgradnjo vodomerov v stanovanja v blokih z najmanj štirimi stanovanjskimi enotami, in to pred začetkom obračunskega obdobja. To se za energetiko začne z ogrevalno sezono, sredi oktobra. Kot izjemo so v predlaganem pravilniku predvideli le tista stanovanja, kjer tehnične možnosti vgradnje vodomerov ne omogočajo. Toda energetski strokovnjaki zagotavljajo, da je vgradnja vodomerov tehnično izvedljiva povsod. Na vsak vodni priključek se najprej privije vodomer in nato še pipa, pojasnjujejo. Če so morali etažni lastniki za vsak delilnik na radiatorju odšteti med 30 in 40 evri, bodo vodomer za manj kot sto evrov težko našli, pravijo poznavalci. Pri skupno 18.275 večstanovanjskih stavbah z najmanj štirimi stanovanjskimi enotami, v katerih je po podatkih geodetske uprave 302.044 stanovanj, ki imajo praviloma vsaj tri pipe, to pomeni najmanj 90 milijonov evrov prihodkov samo za proizvajalce vodomerov.

Po stroških za ogrevanje naj bi tako lastniki etažnih stanovanj v imenu energetske učinkovitosti tudi stroške za toplo vodo plačevali glede na dejansko porabo. Kljub visokim obremenitvam, ki že kmalu grozijo etažnim lastnikom, so se na ministrstvu vprašanju, ali res povsem potihoma uvajajo vodomere v vsako stanovanje, izognili z zavajajočim in neresničnim odgovorom.

Pojasnili so, da je treba vodomere za toplo vodo v stanovanjih, kjer je to tehnično mogoče, namestiti že po obstoječem pravilniku. To pa ne drži.

Obstoječi pravilnik vgradnjo vodomerov v stanovanja zahteva samo (!) v primeru rekonstrukcije razvoda tople vode v skupnih in vseh posameznih delih stavbe. Vprašanje, ali na ministrstvu ne poznajo lastnega veljavnega pravilnika, želijo prikriti napačno formulacijo členov v osnutku novega pravilnika ali pa zares uvajajo novo obveznost za etažne lastnike, tako ostaja odprto.

Novi korekturni faktorji pri prevelikih odstopanjih

Da tisti, ki je sestavljal osnutek novega pravilnika, milo rečeno ne ve veliko o problematiki, ki jo je urejal, stroka ne pravi le za področje vodomerov, temveč tudi za delilnike stroškov ogrevanja. Po dobrih treh letih njihove obvezne uporabe in stalnih opozorilih o napakah, ki tudi čez vse meje dvigujejo zneske na položnicah nemočnih etažnih lastnikov, so se na ministrstvu sicer zganili. Ugotovili so, da so se pri obračunavanju stroškov za ogrevanje po delilnikih v praksi »pokazali problemi, ki izhajajo predvsem iz napačno določenih parametrov delitve stroškov ali pa iz tega, da lastniki sporazumov o delitvi stroškov sploh niso sprejeli«. Še pred letom dni so očitke, da so določanje stroškovnih razmerij povsem neodgovorno prepustili nepodkovanim etažnim lastnikom, zavračali s pojasnilom, da so v večini primerov parametre »za delitev in obračun stroškov določili upravniki ali izvajalci delitve stroškov ogrevanja, lastniki so jih le potrdili oziroma sprejeli«.

V blokih, kjer delitev stroškov za ogrevanje poteka brez večjih težav, bo ta tudi po novem še nekaj let lahko potekala skladno s sprejetimi sporazumi. Kjer ogrevalni stroški posameznih stanovanj močno odstopajo od povprečja oziroma se po predlaganem pravilniku »višine posameznih delov« razlikujejo za več kot pet odstotkov, pa bo treba takoj določiti nove korekturne faktorje, ki izravnavajo pozitivne in negativne vplive različnih leg stanovanj. Enako bodo novi faktorji potrebni v primeru energetske sanacije stavbe.

Faktorje bo določil izvajalec delitve na podlagi toplotnih izgub posameznih delov stavbe. Te je mogoče enostavno izračunati iz podatkov o radiatorjih oziroma njihovi priključni moči. Le če se bo hotel izvajalec delitve okoristiti, lahko skuša etažnim lastnikom »posebno analizo« tudi zaračunati, pravijo strokovnjaki. Do 1. januarja 2024 bodo morale analizo in na njeni podlagi določene korekturne faktorje imeti prav vse stavbe z najmanj štirimi stanovanji in skupnim ogrevanjem.

Stroka predlagani pravilnik raztrgala

Etažni lastniki ne bodo več odločali niti o drugih tehničnih parametrih za delitev stroškov, recimo o razmerju med fiksnim in variabilnim delom stroškov. Tega želi ministrstvo zdaj določiti samo, in sicer bi 25 odstotkov skupnih stroškov za ogrevanje in po novem tudi za pripravo tople vode lastniki plačevali fiksno glede na kvadraturo stanovanja oziroma število oseb v njem, 75 odstotkov pa po porabi na delilnikih oziroma kalorimetrih in vodomerih. To razmerje bi veljalo za novejše stavbe z enocevnimi ogrevalnimi sistemi, na katere je mogoče namestiti kalorimetre pred vsako stanovanje. V starejših stanovanjih, v katera toplota vstopa na več mestih (dvocevni sistemi) in zato potrebujejo delilnike na radiatorjih, pa bi bilo razmerje 50:50. Polovico stroškov za ogrevanje bi po novem obračunavali po kvadraturi, polovico pa po zabeleženi porabi na delilnikih.

Pri tem želi ministrstvo vse etažne lastnike v stavbah z enocevnim ogrevalnim sistemom prisiliti, da se odpovejo morebitnim delilnikom na radiatorjih in jih do 1. januarja 2024 zamenjajo s kalorimetri. To po pojasnilih ministrstva zahteva evropska direktiva o energetski učinkovitosti iz leta 2012.

Zaradi nje bodo morali v blokih z najmanj štirimi stanovanjskimi enotami do 1. oktobra letos poskrbeti tudi za vgradnjo ločenega števca, ki bo beležil porabljeno energijo za pripravo sanitarne tople vode za celotno stavbo. Zdaj ima večina stavb po podatkih ministrstva vgrajen le en števec, ki meri porabo energije tako za ogrevanje kot za pripravo tople vode skupaj.

Čeprav se rok za oddajo pripomb na pravilnik izteče danes, je stroka nove predloge ministrstva včeraj še premlevala ali pa se »do skrpucala« sploh ni želela opredeljevati. V svojih prvih odzivih so energetski strokovnjaki med drugim vendarle potrdili, da bodo posledice napak pri obračunavanju stroškov po delilnikih z novim razmerjem med fiksnimi in variabilnimi stroški na položnicah manjše. A ne bodo odpravljene. V 50-odstotnem deležu se lahko napačni korekturni faktorji še vedno upoštevajo. Ob tem se stroka sprašuje, kdo bo opravljal analize in odkrival morebitne napake v obračunih, saj izvajalec delitve te naloge tudi po novem pravilniku nima. »Če bodo lastniki izolirali stavbo, bo treba faktorje ponovno izračunati, čeprav razmerja med sosedi ostanejo enaka, zmanjša se le celotni strošek ogrevanja. V tem se zrcali vse nerazumevanje ministrstva,« zablode predlaganega pravilnika povzema eden od strokovnjakov, ki se ni želel izpostaviti z imenom.

Marjeta Kralj