Sosed lahko pobere plodove vašega drevesa

Jesen obarva drevesne krošnje v najlepše možne barve. A ko listje ali plodovi odpadejo, hitro lahko postanejo moteči. Na kaj morate biti pozorni, če veje ali korenine drevesa, ki stoji na vašem zemljišču, segajo čez meje, torej na sosednje zemljišče? V takem primeru ima vaš sosed pravico, da od vas zahteva, da odstranite moteče veje, korenine ali listje. Če tega ne storite, lahko to stori sam na vaše stroške. Sosed ima prav tako pravico do vej in plodov, ki padajo na njegovo zemljišče ali segajo v zračni prostor njegovega zemljišča. Če drevo stoji na meji, imata pravico do plodov tako vi kot vaš sosed po enakih delih, če pa tako drevo ovira rabo katere od sosednjih nepremičnin, lahko lastnik te nepremičnine zahteva odstranitev tega drevesa na skupne stroške.

Pozor na meteorne vode!

V letošnjem letu nas je skozi celo poletje presenečal dež, včasih tudi v obliki močnih nalivov. Kaj storiti v primeru, ko deževnica, ki z vašega zemljišča odteka na sosednje zemljišče, naredi škodo (npr. zalije klet ali druge prostore)? Po stvarnopravnem zakoniku ste kot lastnik nepremičnine dolžni storiti vse potrebno, da meteorne padavine z vaše zgradbe ne odtekajo na tujo nepremičnino. Če je sosedu ob tem povzročena materialna škoda, lahko zahteva, da mu jo pokrijete. Za takšne primere škodo krije zavarovanje odgovornosti, ki je vključeno v zavarovanje stanovanjskih premičnin.

Pobeglega domačega ljubljenčka lahko iščete brez dovoljenja

V Sloveniji skoraj v vsakem četrtem gospodinjstvu živi tudi pes. Nemalokrat se zgodi, da hišni ljubljenček pobegne k sosedu in se kljub klicem noče vrniti domov. Kaj storiti, če najdete pobeglega sosedovega hišnega ljubljenčka pri vas doma? Če je sosed lastnik psa, mačke ali katere druge živali, ki rada pobegne, jo sme brez vašega dovoljenja poiskati ali zasledovati na vaši nepremičnini. Kot lastnik zemljišča lahko sosedu prepoveste dostop do nepremičnine le, če mu žival brez odlašanja sami izročite.

Nadomestilo za začasno uporabo sosednje nepremičnine zaradi prenove svoje

Dober lastnik skrbi za redno vzdrževanje hiše, včasih pa je potrebna tudi obsežnejša prenova. Kaj storiti v primeru, ko morate opraviti vzdrževalna dela, pa je potrebno zaradi izvedbe del uporabiti tudi sosednjo nepremičnino? Kot lastnik nepremičnine, na kateri je treba nujno izvesti vzdrževalna dela, imate po stvarnopravnem zakoniku pravico, da začasno uporabite sosednjo nepremičnino zaradi izvedbe del, če jih ni mogoče izvesti drugače. Če želite uporabiti sosednje zemljišče za izvedbo del, morate lastnika tega zemljišča prej obvestiti oziroma prositi za dovoljenje. Po uporabi morate na sosednji nepremičnini vzpostaviti prejšnje stanje, na zahtevo lastnika uporabljene nepremičnine pa morate plačati tudi primerno nadomestilo.

Vzdrževanje mejnih pregrad na stroške obeh sosedov

Lastniki sosednjih zemljišč so predvsem v preteklosti mejo velikokrat označili z zasaditvijo različnih rastlin ali postavitvijo pregrad. Kdo je dolžan skrbeti za takšne mejne pregrade in kaj storiti v primeru, ko je ta za vas ali za soseda moteča? Mejna znamenja v obliki ograd, pregrad, dreves, jarkov itd. so skupna lastnina lastnikov sosednjih nepremičnin, zato oba krijeta stroške vzdrževanja po enakih delih. Če torej na meji, ki ločuje vaše zemljišče od sosedovega, stoji drevo, ki je za vas ali za soseda moteče in bi ga radi odstranili, lahko to z dovoljenjem soseda tudi storite. Če vas ne moti, sta oba soseda dolžna drevo vzdrževati in obrezovati.

Svetujemo vam, da se s sosedom oziroma lastnikom sosednjega zemljišča o morebitni težavi najprej pogovorite, saj se veliko reši že s pogovorom.

Vir: www.triglav.si