Od leta 2007 imamo v Sloveniji liberaliziran energetski trg. Kljub temu večina odjemalcev ni izkoristila možnosti in poiskala cenejšega dobavitelja energije, čeprav primerjava končnih cen za odjemalce z veleprodajnimi cenami energije kaže na neugoden razplet za potrošnike. Zamenjava dobavitelja energije v okviru kampanje Zamenjaj in prihrani je preprosta, brezplačna in ni zavezujoča.

V njej lahko sodelujejo vsi potrošniki, ki so gospodinjski odjemalci električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji, ne le člani Zveze potrošnikov Slovenije. Izjema pri skupinskem nakupu plina so gospodinjstva v občini Sežana in Rogatec, ker je na teh območjih napajanje urejeno z neposrednimi povezavami z Italijo oziroma Hrvaško, zato zamenjava dobavitelja plina na teh območjih ni možna. Lahko pa sodelujejo pri skupinskem nakupu elektrike.

Evropski potrošniki prihranili več kot 135 milijonov evrov

Skupinski nakupi energije so novost za slovenske potrošnike, ne pa za potrošnike v številnih evropskih državah. V dosedanjih devetih akcijah kolektivnega nakupa energije, ki so jih organizirale potrošniške organizacije, članice BEUC, so potrošniki prihranili več kot 135 mio evrov, vendar velja poudariti, da so skupni prihranki še večji. Kampanje za kolektivne nakupe namreč spodbudijo dobavitelje, da ponudijo boljše ponudbe in pogoje.

A skupinski nakupi so le del zgodbe. Potrošniki potrebujejo podjetja, ki spoštujejo pravila igre, kot so roki zamenjave dobavitelja, in regulatorje, ki spodbujajo konkurenčnost na trgu energije. V Avstriji je dobavitelja energije zamenjalo 70.000 gospodinjstev, pri Italijanih pa poteka že drugi skupinski nakup v letu dni. Skupinske nakupe podpirajo Evropska komisija, ACER - Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev in Agencija za energijo.

Brezplačno sodelovanje, odprto za vse potrošnike

Cilj Zveze potrošnikov Slovenije je, da skupaj z odjemalci zniža račun za elektriko in plin. Postopek prijave k skupinskemu nakupu Zamenjaj in prihrani na spletni strani www.zamenjajinprihrani.si je preprost, sodelovanje pa je brezplačno, brez obveznosti ali zahteve po zamenjavi dobavitelja – končna odločitev je vedno v rokah potrošnika. Več potrošnikov bo sodelovalo, boljše pogajalsko izhodišče bodo imeli. V akciji sodeluje že več kot 17.000 gospodinjstev. Prijaviti se je mogoče še do 15. oktobra, licitacija za izbiro najugodnejšega ponudnika – dobavitelja električne energije in zemeljskega plina pa bo potekala dan kasneje.

Na njej lahko sodelujejo le dobavitelji, ki so se predhodno zavezali, da bodo registriranim uporabnikom zagotovili na licitaciji doseženo ceno za obdobje najmanj 12 mesecev, ki se v tem v obdobju ne sme zvišati, da v pogodbi ne bo dodatnih stroškov ali vezav ter da bodo pred potekom obdobja z zagotovljeno ceno registrirane uporabnike pravočasno obvestili o ceni v naslednjem obdobju. Prijavljeni bodo v drugi polovici novembra prejeli ponudbo za zamenjavo dobavitelja skupaj z oceno prihrankov.