Na slovenskem trgu energije že od leta 2015 poteka konsolidacija, a hkrati nanj vstopajo novi dobavitelji. Po podatkih Agencije za energijo imamo v Sloveniji 16 ponudnikov elektrike in 19 ponudnikov plina za gospodinjske odjemalce.

Bistvene razlike v ceni in splošnih pogojih

»Zadnji podatki o gibanju cen potrjujejo vtis, da obstajajo bistvene razlike med ponudniki ne le v ceni, ampak tudi v splošnih pogojih - potrošniki morajo biti pozorni predvsem na morebitno vezavo in tako imenovane skrite stroške,« je izpostavila Breda Kutin, predsednica ZPS in dodala: »Število menjav dobavitelja v zadnjih letih res ne stagnira, vendar ga lahko pripišemo predvsem dobrim 20 odstotkom aktivnih potrošnikov, medtem ko po naših podatkih skoraj 80 odstotkov odjemalcev še nikoli ni menjalo dobavitelja.«

Preprosto, brezplačno in nezavezujoče

Zamenjava dobavitelja energije v okviru kampanje ZPS Zamenjaj in prihrani #2 je preprosta, brezplačna in nezavezujoča. V njej lahko sodelujejo vsi potrošniki, ki so gospodinjski odjemalci električne energije in zemeljskega plina na območju Republike Slovenije. Izjema pri sodelovanju v skupinskem nakupu plina so gospodinjstva v občini Sežana in Rogatec, ker je na teh območjih napajanje urejeno z neposrednimi povezavami z Italijo oziroma Hrvaško, zato zamenjava dobavitelja plina na teh območjih ni možna. Lahko pa ta gospodinjstva sodelujejo pri skupinskem nakupu elektrike.

Slovenski potrošniki prihranili skoraj milijon evrov …

V Sloveniji je dobavitelja elektrike in/ali plina v okviru prve kampanje zamenjalo več kot 12.300 gospodinjstev, sklenjenih pa je bilo več kot 14.000 pogodb - največ v Osrednjeslovenski regiji, sledita Obalno-kraška in Notranjsko-kraška, najmanj zamenjav pa je bilo na Koroškem in Savinjskem. »Potrošniki, ki so sodelovali v prvi kampanji, so skupaj prihranili skoraj milijon evrov, skupni prihranki vseh, ki so v istem obdobju zamenjali dobavitelja v Sloveniji, pa so še večji, saj so dobavitelji kot odziv na kampanjo ZPS na trgu predstavili številne ugodne ponudbe. V prvi kampanji so bili prihranki na letni ravni v povprečju skoraj 80 evrov, konkretni prihranki posameznega gospodinjstva pa so bili odvisni od pretekle pogodbe z dobaviteljem in porabe. Nekateri so prihranili znesek v višini ene mesečne položnice, drugi pa več sto evrov,« je poudarila Breda Kutin.

… evropski potrošniki pa že več kot 270 milijonov evrov

Skupinski nakupi energije so v evropskih državah, kot so Nizozemska, Španija, Italija, Portugalska, Belgija, Francija, Avstrija pa tudi Češka, postali redna aktivnost potrošniške organizacije. Evropska potrošniška organizacija (BEUC) ocenjuje, da so njene članice pomagale zamenjati dobavitelja že več kot 1,2 milijona gospodinjstvom, ki so skupaj prihranila že več kot 270 milijonov evrov. Skupinske nakupe podpira tudi evropska komisija. Partner ZPS pri skupinskem nakupu je tudi tokrat podjetje Prizewise iz Nizozemske, ki bo zagotavljalo tehnično podporo pri izvedbi kampanje. Ta je za potrošnike brezplačna, saj stroške krije dobavitelj - zmagovalec na licitaciji.

Ključni koraki kampanje

Na licitaciji ponudb dobaviteljev energije, ki bo 13. julija, bodo lahko sodelovali vsi ponudniki elektrike in plina, ki so izrazili interes za sodelovanje in potrdili, da se strinjajo s pogoji skupinskega nakupa in opredeljenimi lastnostmi ponudb (na primer navzgor omejena cena za 12 mesecev, nobenih sankcij za odstop od pogodbe ali skritih stroškov, pravočasno obvestilo o ceni po poteku 12 mesecev). Nezavezujočo prijavo s podatki o odjemu oddajte do 12. julija na spletni strani kampanje www.zamenjajinprihrani.si. V drugi polovici avgusta lahko pričakujete individualno oceno prihrankov ter ponudbo za zamenjavo dobavitelja. Na osnovi slednje se boste lahko odločili za zamenjavo (ali pa tudi ne), pogodbo pa boste podpisali do 5. oktobra. Dodatne informacije kot tudi pomoč pri prijavi so na voljo po elektronski pošti zamenjajinprihrani@zps.si ali na telefonski številki 01/432 30 35 (vsak delavnik med 8. in 20 uro).

Vir: www.zps.si