Kutinova je ob začetku kampanje pojasnila, da zadnji podatki o gibanju cen potrjujejo vtis, da potrošniki za elektriko in plin plačajo preveč. Število gospodinjstev, ki je menjalo dobavitelja energije, se je po letu 2011 prvič zmanjšalo, zamenjalo pa ga je vsako šesto gospodinjstvo. Vzroke za to vidi v tem, da se ljudje zaradi postopkov menjave bojijo zamenjave dobavitelja.

Preprosta, brezplačna in nezavezujoča zamenjava

Zamenjava v okviru kampanje ZPS je po preprosta, brezplačna in ni zavezujoča. Sodelovanje je omogočeno vsem potrošnikom, ki so gospodinjski odjemalci električne energije in zemeljskega plina na območju Slovenije. Namen akcije je poleg boljše ponudbe energije tudi okrepitev konkurence na trgu. Trije ključni koraki kampanje so prijava potrošnikov, licitacija med vsemi zainteresiranimi dobavitelji ter objava ponudbe za ceno električne energije in plina.

Prijave do 15. oktobra

Zainteresirani potrošniki se lahko do 15. oktobra prijavijo na spletni strani www.ZAMENJAJinPRIHRANI.si ter izpolnijo obrazec s podatki za izračun. Naslednji dan, 16. oktobra, bo potekala licitacija za najbolj ugodno ceno elektrike in plina. Na ZPS bodo potem naredili izračune prihrankov, v drugi polovici novembra pa bo znana ponudba. Kutinova je ob tem pojasnila, da bodo lahko sodelovali vsi ponudniki elektrike in plina, vendar pod določenimi pogoji, med katerimi je izpostavila navzgor omejeno ceno za 12 mesecev, ponudbo brez sankcij za odstop od pogodbe in skritih stroškov ter pravočasno obvestilo o oceni po poteku 12 mesecev.

Tri milijone evropskih odjemalcev prihranilo 135 milijonov evrov

Direktorica Evropske potrošniške organizacije Monique Goyens je pravi, da je v dosedanjih devetih akcijah kolektivnega nakupa energije, ki so jih organizirale potrošniške organizacije v nekaterih evropskih državah, skoraj tri milijone potrošnikov prihranilo več kot 135 milijonov evrov. Tako so prav potrošniki z zamenjavo dobavitelja ključno vplivali na trg in konkurenco. Ob tem je izrazila upanje, da bo kampanja uspešna tudi v Sloveniji in bodo tako tudi slovenski odjemalci privarčevali pri stroških za energijo.