Le od potrošnikov je odvisno, ali bodo po poteku veljavnosti akcijskih cen iz kampanje pri dobavitelju energijo plačevali po tarifi, kot je določena v rednem ceniku, ali pa bodo izbrali med novimi akcijskimi ponudbami – pri sedanjem ali pri drugem dobavitelju. V Zvezi potrošnikov Slovenije že zdaj opažajo, da je tekma za več kot 12.000 gospodinjstev pestra, saj se je na trgu pojavilo več ugodnih ponudb, pričakujejo pa, da jih bo še več. Prepričani so, da rezultat njihovega dela niso le nižje cene na trgu, temveč tudi spoznanje potrošnikov, da je zamenjava dobavitelja preprosta in zanje koristna. Pregled rednih in aktualnih akcijskih cen električne energije in zemeljskega plina lahko spremljate na spletni strani www.zps.si.

Najugodnejši ponudniki elektrike

Najugodnejše ponudbe za gospodinjstva z enotarifnim merjenjem so januarja ponujali v podjetjih Elektro prodaja E. U. (paket z vezavo Novi najceneje 2016, tudi obnovljiva energija), Energija Plus (Novi na Plusu 1/2016) in E3 (paket Udobni). Pri dvotarifnem merjenju absolutnega zmagovalca ni, saj nobeden ni najugodnejši pri obeh tarifah. Zato so v Zvezi potrošnikov za primerjavo izračunali povprečne cene, ki veljajo za gospodinjstvo, v katerem je poraba enakomerno porazdeljena med oba časovna intervala. Najugodnejše ponudbe so januarja ponujali pri podjetjih Elektro prodaja E. U. (paket z vezavo Novi najceneje 2016, tudi obnovljiva energija in paket Prihranek), Energija Plus (Novi na Plusu 1/2016) in RWE (paket Nevezani).

Od koga kupovati zemeljski plin?

Zemeljski plin ponuja gospodinjstvom 19 različnih dobaviteljev; nekateri so vezani le na svoja geografska območja, a izbira je kljub temu velika. Razlike v cenah so manjše kot v preteklosti, a še vedno lahko prihranite z izbiro ugodnejšega ponudnika. Razlika med najvišjo in najnižjo ponudbo je bila v januarju 16 centov za kubični meter - brez davka. Najugodnejšo ceno trenutno ponuja javno Komunalno podjetje Vrhnika, ki zemeljski plin dobavlja prebivalcem občin Vrhnika, Ljubljana, Logatec in Log-Dragomer. Drugi najugodnejši ponudnik je javno komunalno podjetje JEKO-IN Jesenice (Paket ZP in Paket 1), na tretjem mestu je Adriaplin (paket Preprosto po spletu).

Pogosteje preverjajte akcijske cene

Dobavitelji običajno objavljajo akcijske ponudbe na svojih spletnih mestih. Koristno je, če jih pogosteje preverite, saj obstaja velika verjetnost, da plačujete preveč, na kar pa vas dobavitelj seveda ne bo opozoril. Ob tem pa bodite pozorni tudi na omejitve ali dodatne zahteve, ki jih razkrijejo splošni pogoji ponudbe. Te se po navadi nanašajo na obdobje vezave, ko obljubite dobavitelju zvestobo za določeno obdobje. Lahko pa ste deležni pogodbene kazni, če boste želeli pogodbo prekiniti pred potekom enega leta od njene sklenitve. Vse pogosteje se pojavljajo tudi akcijske ponudbe, ki omogočajo ugoden nakup posameznih izdelkov, na primer varčnih žarnic ali gospodinjskega aparata, zato bodite pozorni na opredelitve, kdaj in pod katerimi pogoji ste dejansko upravičeni do nakupa.

Pozor pred pavšalnimi stroški poslovanja

Pred sprejemom nove ponudbe ali zamenjavo dobavitelja skrbno preberete določila pogodbe, splošnih pogojev dobave in posebnih pogojev akcije oziroma paketne ponudbe ter pregledate cenik. Dobavitelji pri rednih ponudbah gospodinjskim odjemalcem ne smejo zaračunavati pavšalnih stroškov poslovanja, lahko pa to storijo pri akcijskih in paketnih ponudbah. To pomeni, da cena akcijske oziroma paketne ponudbe ni tako ugodna, kot se zdi na prvi pogled. Preden se odločite za takšno ponudbo, ceni ponudbe prištejte še morebitne mesečne pavšalne stroške poslovanja in jo nato ponovno primerjajte z drugimi ponudbami.

V ceni tudi drugi »skriti« stroški

Pri pregledu so v Zvezi potrošnikov na primer opazili, da dobavitelj Energija Plus mesečno zaračunava manipulativne stroške v višini 0,8174 evra z DDV, ECE pa zaračunava fiksni del za energijo v višini 0,84 evra z DDV in stroške sporočanja porabe v višini 1,99 evra z DDV (razen ko stanje števca sporočate s pomočjo spletne aplikacije ali avtomatskega odzivnika v klicnem centru). Opazili so tudi novo postavko »administrativni strošek prekinitve pogodbe«, ki pri ECE znaša za elektriko kar 20 evrov. Podobno postavko zaračunava tudi E3 kot »obračun za menjavo paketa« oziroma »obračun za predčasno prekinitev pogodbe«, za kar vam bodo zaračunali 3 evre. Tak strošek po mnenju potrošniške organizacije omejuje prosto menjavanje ponudnika, zato so splošne pogoje poslali v presojo tržnemu inšpektoratu.

Vir: www.zps.si