Podjetja, ki imajo sedež v statistični teritorialni enoti vzhodna Slovenija, se vse do 27. junija lahko prijavijo na javno povabilo Zavoda RS za zaposlovanje Prvi izziv, ki omogoča zaposlitev brezposelnim iskalcem zaposlitve. V sklopu javnega povabila, za katero je na voljo pet milijonov evrov, naj bi dobilo zaposlitev za polni delovni čas za 15 mesecev s trimesečnim poizkusnim delom 690 mladih. Pogoj za zaposlitev je, da ti mladi še niso dopolnili 30 let, so vsaj pol leta neprekinjeno prijavljeni na zavodu za zaposlovanje in imajo stalno bivališče v eni od občin jugovzhodne Slovenije, koroške, notranjsko-kraške, podravske, savinjske, pomurske, spodnjesavske in zasavske regije.

Za subvencijo za zaposlitev v sklopu javnega povabila Prvi izziv v višini 7250 evrov lahko zaprosijo podjetja, ki imajo najmanj tri mesece zaposlenega vsaj enega sodelavca za najmanj polovični delovni čas, poleg samostojnih podjetnikov pa tudi društva. Delodajalec je dolžan zaposlenemu plačati plačo vsaj v višini minimalne plače, ki znaša 789,15 evra. Na Zavodu RS za zaposlovanje trdijo, da je program Prvi izziv iz leta 2012 sicer eden uspešnejših programov Aktivne politike zaposlovanje, ki je prispeval k povečanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih mladih. Izplačali so dobrih 17,2 milijona evrov subvencij, pogodbo o zaposlitvi pa so podpisali z 2888 brezposelnimi osebami, od tega je bilo 48 odstotkov žensk, dobrih 62 odstotkov iskalcev prve zaposlitve, desetina jih je imela manj kot eno leto delovnih izkušenj, dobra četrtina pa je bila dolgotrajno brezposelnih, torej so bili v zavodovi evidenci med brezposelnimi prijavljeni neprekinjeno dlje kot eno leto. Delodajalci so največ brezposelnih zaposlili na delovnih mestih natakar, prodajalec, administrator, komercialist in voznik. Cilj programa Prvi izziv je sicer bil, da zaposlitev tudi po preteku subvencioniranega obdobja za vsaj še eno leto ohrani vsaj 30 odstotkov mladih brezposelnih. Ali so ta odstotek dosegli, na zavodu še ne morejo potrditi, saj se nekatere pogodbe še niso iztekle. Cilj tokratnega javnega poziva je zaposlitev vsaj 55 odstotkov žensk.

Sicer pa so na zavodu prve prijave podjetij na tokratno javno povabilo že začeli dobivati, pogodbe pa bodo začeli sklepati že prihodnji teden. Niso pa vsa podjetja, ki so z zavodom v preteklosti sklenila pogodbo, izpolnila vseh zahtev javnega povabila in so ali pa bodo še morala subvencijo vrniti. Kot so sporočili iz zavoda, so imeli skupno 233 terjatev v višini skoraj 530.000 evrov, 147 dolžnikov pa je svoje obveznosti že poravnalo v celoti in zavodu vrnilo skoraj 350.000 evrov. jpš