Civilna iniciativa mu je namreč v zadnjih letih povzročila kar nekaj sivih las. Čeprav se lahko livarna, ki se je včasih imenovala Ferralit Žalec, pohvali, da ima odlične poslovne rezultate, da ima 160 delavcev redne plače in poravnane vse dajatve za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter da so že v preteklosti postavili protihrupno ograjo, so posamezniki iz lokalnega okolja opozarjali, da jih moti hrup, da je v zraku prah, ki škoduje njihovemu zdravju in kvari videz fasad njihovih hiš, ter je skratka njihovo življenje ravno zaradi livarne neznosno. Da so pretiravali, so potrdili strokovnjaki velenjskega podjetja Erico, ki so zaradi načrtovane razširitve proizvodnje izdelali presojo vplivov na okolje. V analizi so zajeli zrak, vode, tla, hrup, odpadke in med drugim tudi promet. Zatrdili so, da naložba Omco Feniksa ne bo bistveno posegala v obstoječe stanje okolja.