Zaradi tega vam priporočamo, da se med lakiranjem, brušenjem ali drugimi popravili lesa dobro zaščitite, poskrbeti pa morate tudi za ustrezno požarno varnost. Telesne poškodbe in požar so namreč najpogostejše nesreče pri tem opravilu.

Osebna zaščita

Med zaključnim obdelovanjem lesenih površin in lakiranjem vedno nosite zaščitna očala in rokavice ter predpasnik, da zavarujete tudi oblačila.Če se slučajno opečete, pa morate kožo takoj spirati pod hladno vodo vsaj petnajst minut.

safety_wood2.jpg

Ko brusite beljeno površino ali nanjo nanašate sloje premaza z brizganjem, je priporočljivo, da nosite dihalno masko. Tako boste zavarovali svoja pljuča in notranje organe, saj jih prah in hlapi hitro poškodujejo. Količino prahu in hlapov pa lahko zmanjšate tudi s pravilnim prezračevanjem, ki je skorajda nujno potrebno. Vendar pa samo s prezračevanjem ne odpravite vse nevarnosti, zato vsekakor nosite tudi dihalno masko.

Izogibajte se kajenju med brušenjem in zaščito lesa s premazom, saj s tem povečujete nevarnost požara in škodite svojim pljučem. Pred jedjo in kajenjem pa si dobro umijte roke in obraz, da se izognete vdihavanju in zaužitju strupenih delcev.

refinish.JPG

Požarna varnost

Za vnetje požara je potrebnih malo dejavnikov: gorivo, toplota in kisik. Zato vam priporočamo, da preventivno vse lake, premaze in druge vnetljive materiale za zaključno obdelavo lesa shranite v tesno zaprto omaro stran od toplotnih virov.

Požar lahko nastane tudi, ko uporabljenega topila ne zavržete pravilno. Topila morate namreč odvreči v poseben zabojnik za nevarne odpadke. Nikoli jih ne zlivajte v umivalna korita ali kanalizacijski sistem, saj boste onesnažili vodo.