Program muzeja bo osredotočen na doživljanje arhitektovega dela v živo, pri čemer bodo obiskovalci Plečnikovo dediščino lahko spoznavali v družbi priznanih poznavalcev Plečnikove arhitekture. V organizaciji MAO bo vsak mesec potekal voden ogled ene od znamenitih Plečnikovih stavb in ureditev.

Plečnikovo delo nam je vsem v navdih

Pomemben del programa bodo predstavljali tudi pogovori, ki bodo potekali v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje in bodo namenjeni novim pogledom na zapuščino velikega arhitekta. Ustvarjalci in strokovnjaki z različnih področij bodo spregovorili o tem, na kakšen način črpajo iz Plečnikovih zamisli, in ugotavljali, kaj Plečnikovo znanje in delo pomenita za prihodnost arhitekture, oblikovanja in slovenske kulture na splošno. V prvi polovici leta bosta temu namenjena dva bloka večernih predavanj v MAO. Prvi bo potekal na temo branja Plečnikovih načrtovalskih konceptov za prihodnost, drugi pa bo odprl nova spoznanja mladih raziskovalcev Plečnikove arhitekture in oblikovanja.

2_voden_ogled_foto_mao.jpg

Spremljajoči dogodki

V MAO se bodo zvrstili tudi številni drugi dogodki, ki jih bo muzej izvedel v sodelovanju s promotorji Plečnikove dediščine. V sodelovanju z društvom Gallus Bartholomeus iz Šentjerneja bodo predstavili Plečnikov čaj, izdelan po originalni recepturi Plečnikove gospodinje. Umetniški inkubator EEEM v sestavi Luka Dekleva, Erik Kapfer in Franjo Čeh pa bo v MAO v čast arhitektovega jubileja izvedel predstavitev videoinstalacije, v kateri bodo s tridimenzionalnim mapiranjem umetniško osvetlili Plečnikovo arhitekturo.

Leto 2012 bo pomembno tudi za nadaljnjo zaščito Plečnikove dediščine. MAO pri tem sodeluje v češko-slovenski delovni skupini, ki pripravlja gradivo za nominacijo Plečnikovih del za Unescov Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine in bo konec januarja zasedala v Ljubljani.

3_vodstva_plecnikova_lj_foto_maohh.jpg

Plečnikova zbirka

Muzej za arhitekturo in oblikovanje je marca 2011 končal z obsežnim popisom Plečnikove zbirke, ki obsega 17.605 predmetov, med katerimi so arhitektovi osebni predmeti in arhiv njegovih projektov z risbami, modeli in fotografijami. Plečnikova zbirka bo po zaključku dela komisije, ki ureja status zbirke na podlagi pogodbe o prenosu ustanoviteljskih pravic nekdanjega Arhitekturnega muzeja Ljubljana (AML) ostala v Plečnikovi hiši na Karunovi ulici v Ljubljani. Pri obravnavi in promociji Plečnikove zapuščine bo MAO kot nacionalni muzej za arhitekturo v prihodnje tesno sodeloval z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane (MGML), ki bodo po podpisu pogodbe med obema ustanovama postali skrbnik Plečnikove zbirke.