Odkar je bila dokazana povezava med izbruhi epidemij in onesnaženo pitno vodo, se znanstveniki, javni organi, projektanti, inštalaterji in sanitarni tehniki posvečajo higienski varnosti pitne vode. Še vedno pa pride do napak zaradi nestrokovnih napeljav in onesnaženih cevi. Zato se je najbolje obrniti na prave strokovnjake, kot je Geberit, ki v celoti izpolnjuje vrsto zahtev za sanitarno tehniko in oskrbo s higiensko neoporečno pitno vodo. Za to poskrbi strokovna montaža Geberitovih inštalaterjev in brezhibni visoko kakovostni izdelki Geberit.

geberit_5.jpg

Voda je živa

Pitna voda ni sterilna in tudi če je zadoščeno vsem predpisom, vsebuje številne organske in anorganske snovi. Te lahko vplivajo na kakovost vode, če napeljava ni primerna. Onesnaženje cevi in sanitarnih naprav pri montaži ali začetku obratovanja ter zastajanje pitne vode so najpogostejši vzroki nečistoč v sistemih. Pri Geberitu skrbi za to ni: vse Geberitove cevi, armature in ventile za pitno vodo popolnoma zatesnijo takoj po izdelavi. Dobro usposobljeni inštalaterji vedo, da zaščitne pokrove lahko odstranijo šele neposredno pred montažo. Med montažo pa zaščitijo odprte cevi in konce armatur. Geberit je razvil tudi higienski filter, ki ščiti sistem pred onesnaženjem z mikroorganizmi in grobimi delci med tlačnimi preizkusi in začetnim polnjenjem.

geberit_3_nn.jpg

Geberit za čisto, pitno vodo

Pri večjih stavbnih kompleksih, kot so hoteli, bolnišnice ali počitniška stanovanja, lahko odseki vodovoda več mesecev ostanejo neuporabljeni. Če so cevi ves ta čas napolnjene z vodo, lahko pride do mikrobnega onesnaženja pitne vode - nastane biofilm, ki nudi življenjski prostor bakterijam, kot so legionela ali psevdomonade. Geberitovo sanitarno splakovanje zagotavlja, da se voda v neuporabljenih odsekih sistema pitne vode v rednih časovnih presledkih samodejno nadomesti s svežo pitno vodo. Tako je mogoče neoporečno pitno vodo zajamčiti tudi v napeljavah, ki jih uporabljajo le občasno.

Več informacij pa si preberite na: www.geberit.si.