Zadnje pogajanje je spominjalo na velike diplomatske svetovne dogodke. Kot smo izvedeli od krajanov, so namreč za mizo sedeli okoli osem ur – brez prekinitve. Potrebno je bilo namreč urediti poseben dogovor, ki je zdaj tudi že notarsko overjen in zajema varstvo ljudi pred morebitnimi negativnimi vplivi čistilne naprave, ki se hišam ponekod približa na nekaj deset metrov. Kot nam je uspelo izvedeti, je pri pogajanjih sodeloval občinski vrh z županom Mohorjem Bogatajem, podžupanom Bojanom Homanom in pravniki ter drugimi uradniki. Prav vloga župana je bila za sklenitev sporazuma odločilna, saj so bili krajani na posamezne pogajalce zaradi spreminjanja besedila sporazuma njim v škodo že pošteno jezni.

Toda projekt Gorki je zdaj rešen. Krajani so po njihovi oceni dosegli bistveno: stalne meritve vplivov na okolje na točkah, ki so v njihovi bližini. Merjenja bodo izvedena z neodvisnimi strokovnjaki, obenem pa je postavljena meja 25 odstotkov odstopanja. Če bodo meritve pokazale hujše odstopanje od zagotovljenih norm, imajo najbolj obremenjeni krajani pravico do odškodnin. Občina se je tako zavezala, da bodo držale zdajšnje obljube o tem, da bo nova čistilna naprava ljudem celo bolj prijazna od obstoječe.

Že prej so z eno od družin na istem območju sklenili poseben sporazum, po katerem bo občina sodelovala pri razstavi in knjigi o krajanki, ki je v preteklosti živela v tem okolju. Taki dogovori pa dokazujejo tisto, kar so krajani na Orehku in Drulovki trdili od začetka: ob vseh milijonih za naložbe so se odgovorni v Kranju prepozno začeli pogajati z ljudmi, ki živijo v bližini bodoče, 20 milijonov evrov vredne čistilne naprave, na katero bo priključenih okoli 90.000 uporabnikom. Nasprotno: občina se je ves čas celo trudila čim bolj skriti pogajanja z ljudmi, ki so ves čas tarnali o neobveščenosti o projektu, ki naj bi bil končan do konca leta 2015. šu