Občani so poškodovano sovo veliko uharico (Bubo bubo) našli 21.1. v bližini posestva Lipica v bližini ceste Lokev – Lipica na Krasu v smeri proti Lokvi. Na najdbo je še isti dan opozoril starešina Lovske družine Gaberk Divača Milivoj Ravbar. Sovo je potem član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) odpeljal na kliniko za male živali na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer so jo pregledali in osnovno oskrbeli in odpremili v azil za prostoživeče živali v Muti, kjer so sovo operirali. O incidentu bo DOPPS danes podal prijavo pristojni inšpekciji na inšpektoratu za kmetijstvo in okolje.

Obeti niso dobri

Dr. Zlatko Golob, ki ima koncesijo za azil za prostoživeče živali in ki je sovo operiral, je ocenil, da so zaradi težke poškodbe peruti možnosti, da bi si sova lahko povsem opomogla in da bi jo lahko vrnili v naravo, slabe.

»Ne le da je ustrelitev velike uharice nezakonito in moralno zavrženo dejanje, s tem je storilec državi nakopal tudi velike stroške operacije in oskrbe sove,« sporočajo pri DOPPS. Velika uharica je naša največja sova, čez krila meri do 170 cm. V Sloveniji je maloštevilna vrsta, pri nas gnezdi le okrog 100 parov, zato je vsak ubit osebek velika izguba za vrsto. Uharice ponavadi gnezdijo v visokih prepadnih skalnih stenah.

Krivolovci jo pogosto odnesejo z milejšimi kaznimi

Krivolovec je s streljanjem na zavarovano veliko uharico storil več prekrškov in kaznivo dejanje. Za ustrelitev zavarovane vrste Zakon o ohranjanju narave predpisuje kazen 200 do 2000 evrov. Lov na redko zavarovano vrsto pa je tudi kaznivo dejanje po 342. členu kazenskega zakonika, za kar je zagrožena denarna kazen oz. zapor do dve leti.

V DOPPS opozarjajo, da pristojni organi raziščejo le majhen del primerov krivolova, saj gre za težko dokazljive prestopke. Tudi v primeru, če inšpektorji krivolovca vendarle izsledijo, jo ta često odnese z minimalno kaznijo. Podobno se je zgodilo v primeru nedavnega krivolova na sokola selca. Storilec jo je odnesel z najmanjšo možno kaznijo za ubitje zavarovane vrste, medtem ko so mu za nezakonit lov v zavarovanem območju in za nedovoljen lov z motornega čolna pogledali skozi prste.