Ob imenovanju direktorice Gorenjskega muzeja leta 2011 je Marija Ogrin dobila močno podporo svetnikov SDS, ki so najmočnejša skupina v kranjskem mestnem svetu. Svetnica Andreja Valič Zver je do letos poleti vodila svet javnega zavoda, ki je z Ogrinovo podpisal pogodbo z enim pogojem: v enem letu bi morala predložiti ustrezno državno spričevalo o znanju tujega jezika na višji ravni (v njenem primeru angleščine), ki ga podeljuje državni izpitni center. Rok za izpolnitev pogoja je potekel maja lani.

Od podpisa naprej niti mestna oblast niti svet zavoda nista preverjala zakonitosti pogodbe o zaposlitvi direktorice muzeja. Ta pa je v tem času opozorila nase s pogodbami s podjetjem Praval v lasti mestnega svetnika SDS v Kranju Klemna Valterja, ki ga je najela kmalu po imenovanju. Valter je tako zaslužil okoli 20.000 evrov na račun različnih pogodb z muzejem. O njeni direktorski pogodbi in o zahtevanem znanju tujega jezika je – sodeč po dopisu župana Mohorja Bogataja svetu zavoda – edino poizvedbo opravil podžupan SDS Darko Jarc in zagotovil, da ima Ogrinova opravljen izpit iz tujega jezika na višji ravni.

Direktorica odšla na dopust

Šele osem mesecev po pretečenem roku za izpolnitev pogoja je mestna občina pozvala Ogrinovo, naj predloži potrebno dokazilo. Na pozive se ni odzvala in Mestna občina Kranj je spomladi letos ugotovila, da Marija Ogrin ni opravila zahtevanega izpita oziroma ni predložila dokazila o tem do danes. Ko smo v torek iskali odgovore, zakaj je tako, nam Marija Ogrin ni odgovorila, včeraj pa je odšla na tridnevni dopust.

Toliko bolj je jasno stališče sveta zavoda, ki ga od poletja vodi Matevž Košir: Mestno občino Kranj so opozorili, da direktorica ne izpolnjuje pogojev, ki so zapisani v odloku o ustanovitvi Gorenjskega muzeja. Zaradi tega so v začetku tega meseca pozvali mestni svet, naj ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za odpoklic direktorice pred potekom mandata. Mestni svetniki se bodo na redni seji sestali prihodnji teden, v obstoječem dnevnem redu te točke (še) ni, po zagotovilih pa preučujejo nastale okoliščine.

Odgovore o tem, kako je kot predsednica sveta zavoda skrbela za zakonitost pogodbe z Ogrinovo, smo iskali tudi pri Andreji Valič Zver, ki je bila do junija tudi predsednica sveta. Njenih odgovorov tako kot odgovorov Ogrinove nismo prejeli.

Županova »pomilostitev«?

V zgodbo se je septembra letos vključil tudi strokovni svet muzeja, ki ga vodi zgodovinar Jože Dežman. Svet muzeja, mestno občino in mestni svet je pozval, da ukrepajo skladno s predpisi in zakoni. Toda medtem se je zgodil nov preobrat: 24. septembra je Marija Ogrin prosila občino za podaljšanje roka za opravljanje izpita, s čimer je potrdila, da se ni držala pogodbe. Mohor Bogataj, ki ga v mestnem svetu med drugimi podpira tudi SDS, je na njeno prošnjo reagiral tako, da je svetu zavoda predlagal, naj direktorici ponudijo v podpis dodatek k pogodbi, ki bi ji omogočal še pol leta trajajoč odlog do predložitve dokazila o znanju angleščine, torej do marca 2014.

Dežman kot predsednik strokovnega sveta se je temu odločno uprl, ker je ocenil, da občina s tem potrjuje, da je na neko mesto mogoče imenovati človeka, ki nima pogojev, in ga potem ohranjati na položaju s tem, da mu omogočaš nove dodatke k pogodbi. Po mnenju občinske pravne službe so na občini zamudili tudi rok za odpoved pogodbe zaradi nesposobnosti, ker bi morali dokazila o znanju tujega jezika zahtevati prej kot v šestih mesecih po poteku roka v pogodbi. Tudi svet zavoda je pridobil dodatno pravno mnenje, po katerem je odpoklic direktorice povsem možen. Izredno zanimivo je tudi mnenje, da je bila Marija Ogrin imenovana na podlagi razpisa, ki je omogočal enoletni odlog glede znanja tujega jezika, čeprav kaj takega odlok o ustanovitvi Gorenjskega muzeja ne dopušča. In tak odlok je sprejel mestni svet, ki je pozneje potrdil Ogrinovo kot direktorico, zdaj pa naj bi jo tudi odpoklical.