V Sloveniji je največji potencial prepoznan na področju ekološkega kmetijstva, trajnostne verige lesa in trajnostnega turizma, na področju ravnanja z odpadki, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter v socialnem podjetništvu. Kakšni so trendi, potenciali in priložnosti v razvoju zelenih delovnih mest v Sloveniji, bodo domači in tuji strokovnjaki govorili na prvi nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta, ki jo v četrtek, 7. novembra, organizira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, poteka pa v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Zavodom RS za zaposlovanje. Konferenca je organizirana v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki ga izvaja Umanotera, projekt pa je ena od akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med evropsko komisijo, Vlado RS in evropskim parlamentom. Udeležence konference, na kateri bodo tudi predstavili primere dobrih praks, bo med drugim z videonagovorom pozdravil evropski komisar dr. Janez Potočnik, Sven Hergovich iz Avstrijske zvezne gospodarske zbornice pa bo predstavil izsledke svoje najnovejše raziskave o razmerah za delo in zaposlitvenih priložnostih na področju zelenih delovnih mest. jpš