Imenovanje Prodnika je sprožilo vrsto protestnih sestankov filmske pobude zaslofilm, ki so na zadnjem, ponedeljkovem srečanju dejali, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da bi dosegli razveljavitev odločbe ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki opravlja tekoče posle, Žige Turka, ki je Prodnika imenoval za obdobje petih let.

Kot poudarjajo, je bil Prodnik imenovan brez predhodnega mnenja sveta Viba filma, poleg tega je bil s strani razpisne komisije obravnavan pristransko, za svoje delovanje med letoma 2005 in 2009 pa je prejel tudi negativno mnenje računskega sodišča.

Poleg tega so na ponedeljkovem sestanku Turku izrekli državljansko nezaupnico in prekinili vsakršno komunikacijo z njim, saj navkljub vabilom filmarjem ni bil pripravljen predstaviti svojih argumentov v podporo Prodniku.

Prodnik je v času prve vlade Janeza Janše pod ministrom za kulturo Vaskom Simonitijem opravljal funkcije generalnega direktorja direktorata za medije na ministrstvu za kulturo, predsednika nadzornega sveta in v.d. direktorja Filmskega sklada RS ter predsednika sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film.

Novo imenovani direktor Viba filma je trenutno za medije še vedno nedosegljiv.