Bled. Invazivno zebrasto školjko bodo potapljači začeli iz Blejskega jezera intenzivno odstranjevati že ta teden. Tako bodo preprečili, da bi se spomladi še bolj razširila.

Čeprav je sila problematično, širjenje invazivne školjke po drugi strani dokazuje, da je voda v jezeru čista. Strokovnjakinja z blejske limnološke postaje Špela Remec Rekar je dejala, da se v Blejskem jezeru stalno pojavljajo tujerodne vrste, med katere spada tudi zebrasta školjka. »V Blejskem jezeru je takih in podobnih pojavov zaslediti precej, velika škoda pa bi bila, če bi se školjka pojavila tudi v Bohinjskem jezeru. Slednje je glede tega mnogo bolj ohranjeno, manj je tujerodnih vrst in vplivov. Ne pozabimo, da gre za na začetku zelo majhne, komaj desetino milimetra velike školjke, ki jih je takrat zelo težko opaziti.«

Vsi, ki imajo opraviti z jezerom, od občine, agencije za okolje, zavoda za varstvo narave do okoljevarstvenikov, so se že dogovorili za najnujnejše ukrepe. Zebrasta školjka ima ostre robove in se zato kopalec na njej lahko poreže. Ključno je, kako se školjka razširi in kje postane njena prisotnost neprijetna.

Tako bodo do aprila z različnimi ukrepi poskušali pomagati jezeru in tudi reki Savi in Bohinjskemu jezeru, da ogroženost zaradi školjke, ki je doma iz porečja Bajkalskega jezera v Rusiji, ne bo preveč moteča. Zato bodo na Bledu veslače, ribiče in potapljače pozivali, naj ob izstopu iz jezera svojo opremo očistijo z vročo vodo in jo posušijo. A jezera ne ogroža le invazivna školjka, temveč tudi izpusti iz kanalizacije, krmljenje krapov z organskimi krmili, odplake z brežin, kjer so parkirišča. Če teh problemov ne bodo rešili do leta 2015, nas lahko doleti celo kazen Evropske unije, saj smo se zavezali, da bo stanje Blejskega jezera po strokovno določenih kriterijih do takrat dobro.