Predlog sicer ne uveljavlja predpisa, da bi se cigarete prodajale v generičnih zavojčkih z nazornimi zdravstvenimi opozorili, kot je praksa v Avstraliji, bodo pa posamezne vlade imele pravico uveljavljanja takšnih ukrepov, če se bodo tako določile. Predpisi, ki so namenjeni preprečevanju širjenja kajenja med mladimi, bodo zagotovo ujezili tobačno industrijo, ki se že sedaj sooča s padajočo prodajo v Evropi.

Prodaja tobačnih izdelkov v EU je v zadnjih letih strmo padla, za okoli 33 odstotkov, kljub temu pa Evropa po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ostaja proporcionalno najbolj kadilsko območje. Evropska komisija pravi, da je tobak vodilni razlog za prerane smrti v Evropi, kjer terja 700 tisoč življenj letno. Predlog je bil v pripravi več kot dve leti, medtem pa je postal predmet intenzivnega lobiranja s strani tobačne industrije. Le-to je privedlo tudi do odstopa nekdanjega komisarja za zdravstvo Johna Dallija, ko se je izvedelo, da je eden od njegovih pomočnikov zahteval podkupnino.

Predlog predvideva opozorila, ki bodo kombinacija slik in napisov, prekrivala pa bodo 75 odstotkov obeh strani embalaže tobačnih izdelkov. Posamezne države bodo imele možnost še povečati strogost predpisa. Prav tako naj bi bile prepovedane tanke cigarete in zavojčki z manj kot 20 cigaretami.