Če bi se načrt izšel, bo večdesetletna proizvodnja vina in osvežilnih brezalkoholnih pijač najverjetneje za vedno in dokončno izginila iz Brežic, saj se ponudnik ukvarja s proizvodnjo tehničnih izdelkov. Stečajni upravitelj je sicer spomladi prejel nezavezujočo ponudbo brežiške družbe HPG, ki naj bi proizvodnjo pijač ohranila, vendar ločitvene upnice iz vrst slovenskih bank 1,15-milijonski ponudbi niso bile naklonjene.

Če bi novi ponudnik s svojo ponudbo uspel prepričati upniški konzorcij, je konec prodaje in poplačilo terjatev ločitvenih upnic mogoče pričakovati še pred koncem prihodnjega poletja. Manjši del iztržka od prodaje s hipotekami neobremenjenih objektov in proizvodne opreme bi namenili poplačilu prednostnih upnikov iz vrst nekdanjih delavcev, ki še vedno čakajo na neizplačane plače, regres in jubilejne nagrade. Na tak način bi končali približno 95 odstotkov stečajnega postopka. Ostal bi samo del, povezan z nerešenimi vprašanji lastništva, ki se bo razpletel šele na sodišču.