EuroSkills je tekmovanje v poklicnih spretnostih, poteka vsake dve leti, na njem pa lahko sodelujejo mladi med 18. in 25. letom starosti. Od tekmovalcev se pričakuje, da že imajo razvite nekatere poklicne spretnosti. Poudarek je na aplikativnih znanjih in v tem smislu so sestavljene tudi tekmovalne naloge. Letošnjega tekmovanja, katerega geslo je »Prihodnost je v tvojih rokah«, se bo udeležilo 430 tekmovalcev iz 24 držav, nastopali pa bodo v 44 panogah. Organizatorji pričakujejo več kot 40.000 obiskovalcev.

Slovenska reprezentanca, ki se določi na podlagi državnih izbirnih tekmovanj Olimpijada poklicev, bo na tekmovanju EuroSkills nastopila tretjič. Na zadnjem tekmovanju EuroSkills 2010, ki je potekalo v Lizboni, je osvojila šest posamičnih medalj in dve ekipni medalji: zlato v kategoriji informatika - posamično, srebro v kategorijah informatika in lesarstvo, obe kategoriji posamično in skupinsko ter bron v kategoriji aranžerstvo - posamično.