To pomeni, da slovenski start-upi in nekatera podjetja, ki imajo odgovoren menedžment, ki podpira transparentno delo, že delajo po agilnih metodah, med katerimi so najbolj uveljavljene skram, kanban in lean.
»Glavni namen konference, ki se bo odvila 3. oktobra v Tehnološkem parku Ljubljana, je v Slovenijo prinesti znanje o agilnih metodah, ki izboljšajo produktivnost na projektih razvoja programske opreme. Konferenco sta že podprli največji agilni organizaciji na svetu Agile Alliance in Scrum Alliance,« je med drugim dejal organizator konference Voranc Kutnik iz podjetja Agilspot, certificirani ScrumMaster in edini Management 3.0 trener v Sloveniji.


Na celodnevnem dogodku bo predvidoma predavalo osem domačih in tujih strokovnjakov s področja agilnosti. Medtem ko bo imel uvodni nagovor Nizozemec Jurgen Appelo, avtor knjig Management 3.0 in How to Change the World, ki sodi med deset najbolj vplivnih agilistov na svetu, bodo slovenske barve zastopali Tilen Travnik, eden prvih certificiranih mojstrov agilnosti pri nas, Dušan Omerčević iz Zemante in ob Travniku prav tako soustanovitelj skupine Skram.si, Aleš Koprivnikar iz IBM in Andrej Zrimšek iz podjetja Euro Plus. In kaj sploh je agilnost? »Agilnost je tesno povezana z miselnostjo. Ljudje z agilno miselnostjo so zavezani k nenehnemu učenju in obdani z ljudmi, ki jim pomagajo napredovati in postajati vedno boljši. Zaposleni v agilnih organizacijah so osredotočeni na pridobivanje novih znanj in veščin, njihovi menedžerji pa se trudijo izboljšati delovno okolje, so bolj odprti do povratnih informacij svojih podrejenih in so jim tudi boljši mentorji,« je izpostavil Kutnik.


Med bolj razširjenimi metodami agilne miselnosti je skram, ki je najbolj razširjena agilna metoda za razvoj programske opreme. Gre za ogrodje, ki ga je moč preprosto razumeti, vendar zelo težko obvladati. Skram ne predpisuje natančno, kako je pri projektu treba narediti stvari, ampak izbiro načina prepušča razvojni ekipi.
Zgodovina te metode sega v leto 1986, ko sta Hirotaka Takeuchi in Ikujiro Nonaka v članku z naslovom The New New Development Game opisovala ekipe, ki z novim, drugačnim in celostnim pristopom zelo učinkovito razvijajo produkte in ta pristop primerjala z ragbijem. Leta 1991 so jo poimenovali skram, kakor se imenuje eden izmed elementov ragbija. Ken Schwaber in Jeff Sutherland sta na konferenci za javnost skram prvič predstavila kot metodo leta 1995, leta 2001 pa je o tej metodi izšla prva knjiga z naslovom Agile Software Development With Scrum.