Konec preteklega meseca je namreč začela veljati novela zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencijo prevoza za dijake in študente. To pomeni, da subvencija prevoza za dijake in študente ni več ena od pravic iz javnih sredstev in torej o njej centri za socialno delo ne bodo več odločali.

Z omenjeno novelo zakona se ukinja tudi dodatek za prevoz k državni in Zoisovi štipendiji, še opozarjajo na ministrstvu, saj se to za primestni ali medkrajevni promet po novem uveljavlja pri prevoznikih. Dijaki in študentje, prejemniki državne ali Zoisove štipendije, ki bivajo zunaj kraja stalnega bivališča, pa so še naprej upravičeni do dodatka za bivanje. Prav tako ostajajo nespremenjeni dodatki k štipendiji za učni oziroma študijski uspeh, za vrsto in področje izobraževanja ter za posebne potrebe, še zagotavljajo na pristojnem ministrstvu.