Napredek pri zdravljenju napredovalega raka dojk, raka jajčnikov in raka debelega črevesa

Nedavno se je v Chicagu odvijalo najpomembnejše srečanje strokovnjakov klinične onkologije, 48. kongres kliničnih onkologov ASCO. Veliko pozornosti so vzbudile novosti pri zdravljenju napredovalega raka dojk z novo učinkovino T-DM1 ter zdravljenju napredovalega raka jajčnikov ter raka debelega črevesa in danke z biološkim zdravilom bevacizumab.

Rezultati prve randomizirane klinične raziskave faze III EMILIA z zdravilom v preskušanju T-DM1 (v raziskavi je sodeloval tudi Onkološki inštitut Ljubljana) so pokazali, da je bilo pri bolnicah s HER2 pozitivnim napredovanim rakom dojk, ki so jih zdravili s T-DM1, tveganje za napredovanje bolezni ali smrt za 35 odstotkov manjše kot pri bolnicah, ki so se zdravile s kombinacijo lapatiniba in kapecitabina. Prvi rezultati nakazujejo tudi izboljšanje celokupnega preživetja, vendar za popolno oceno še ni dovolj podatkov.

Rezultati klinične raziskave faze III AURELIA so pokazali, da zdravljenje napredovalega raka jajčnikov z bevacizumabom v kombinaciji s standardno kemoterapijo za polovico zmanjša tveganje za napredovanje bolezni pri bolnicah, pri katerih je prišlo do poslabšanja bolezni zaradi neodzivnosti na zdravljenje s kemoterapijo na osnovi platine. Bevacizumab je v kombinaciji s karboplatinom in paklitakselom že odobren za prvo zdravljenje napredovalega epitelijskega raka jajčnikov, karcinoma jajcevodov ali primarnega peritonealnega karcinoma.

Na kongresu so predstavili tudi rezultate prve klinične raziskave, ki je proučevala učinkovitost zdravljenja z zdravilom bevacizumab v različnih linijah zdravljenja raka debelega črevesa in danke. Raziskava ML18147 je potrdila, da nadaljevanje kombiniranega zdravljenja z bevacizumabom tudi v drugi liniji (po zamenjavi osnovne kemoterapevtske sheme) statistično pomembno podaljša celokupno preživetje bolnikov z metastatskim rakom debelega črevesa in danke. Ti bolniki so imeli za 19 odstotkov manjše tveganje za smrt kot bolniki v kontrolni skupini, ki so bili v drugi liniji zdravljeni samo s kemoterapijo.

Bevacizumab je biološko tarčno zdravilo, ki s preprečevanjem razraščanja žilja tumorja zavira njegovo rast. Zaradi specifičnega mehanizma delovanja preizkušajo njegovo učinkovitost pri različnih vrstah tumorjev. Zdravilo je v EU odobreno za zdravljenje napredovale oblike raka debelega črevesa in danke, dojk, ledvic, nedrobnoceličnega raka pljuč in raka jajčnikov, v ZDA pa tudi že za zdravljenje glioblastoma, so sporočili iz farmacevtskega podjetja Roche.

Manj glavobola in bolečin v medenici

Pri uporabnicah kombiniranih peroralnih kontraceptivov se lahko v običajno sedemdnevnem odmoru, ko vsak mesec ne jemljejo tabletk, pojavljajo težave zaradi hormonskih odtegnitvenih simptomov, kot sta bolečina v medenici in glavobol. Izsledkih kliničnih raziskav, ki so jih predstavili na dvanajstem kongresu Evropskega združenja za kontracepcijo in reproduktivno zdravje v Atenah, pa so pokazali, da določena vrsta kombiniranih peroralnih kontraceptivov lahko zmanjša odtegnitvene simptome pri uporabnicah tabletk, ki imajo takšne tegobe, so sporočili iz podjetja Bayer.