Na nepremičninah Aerodroma Maribor imajo banke vknjižene hipoteke v višini približno sedmih milijonov evrov. Ker so zemljišča ocenjena na približno dva milijona evrov, bi se banke iz naslova vknjiženih hipotek lahko poplačale le v tolikšni višini. Druga dva milijona evrov pa bi moral prevzemnik odšteti Preventu Globalu. Terjatev slednjega izvira iz posojila, ki ga je odobril Aerodromu Maribor.

Na prvi javni dražbi na začetku letošnjega leta je bil Aerodrom Maribor naprodaj po izklicni ceni 675.000 evrov, vendar varščine ni vplačal nihče. Ali bo v kratkem ponovno objavljena javna dražba, ni znano, med možnostmi, ki se omenjajo, pa je ta, da bo stečajni upravitelj Preventa Globala Boris Kastivnik Aerodrom Maribor poskušal prodajati na podlagi zbiranja zavezujočih ponudb. Kastivnik je potrdil, da obstaja za Aerodrom Maribor precejšnje zanimanje, drugih podrobnosti pa ni želel razkrivati. Po neuradnih informacijah je poleg podjetja Platanus, ki je nedavno prevzel Terme Maribor in za katerim stoji ruski investicijski sklad, v zadnjem času interes za nakup Aerodroma Maribor izrazilo približno deset tujih podjetij.

Spomnimo, na Aerodromovem lastniškem deležu je Eurocity pridobil zastavno pravico, potem ko je novembra 2009 Preventu Globalu za izplačilo plač posodil dobre tri milijone evrov. Takrat je Eurocity zastavne pravice vknjižil tudi na treh drugih podjetjih Preventa Globala - Preventu avtomobilski deli, Preventu Mislinja in Preventu AFC.