Ker je razpisna komisija nadomestne županske volitve v Ljubljani razpisala že v prvih dneh januarja, bi moral Čerin po statutu že takrat nehati opravljati funkcijo župana. Mestna občina bi bila tako brez vodstva od januarja do druge polovice marca, zato so se na magistratu odločili spremeniti ponesrečeno določbo statuta.

O tej spremembi bodo ljubljanski mestni svetniki odločali že na naslednji seji, ki bo 13. februarja. Na mestni občini bodo tako predlagali, da podžupan v primeru predčasnih županskih volitev župana nadomešča do nastopa mandata novoizvoljenega župana. S to spremembo bo statut mestne občine Ljubljana tudi usklajen z zakonom o lokalni samoupravi, ki je to luknjo z enako spremembo dikcije odpravil že pred nekaj leti.

Lani so spremembe statuta preložili na naslednjo sejo

Na dnevnem redu februarske seje pa bo v ospredju tudi vprašanje, kdo bo na ljubljanski mestni občini v prihodnje smel odločati o nepremičninskih poslih v vrednosti nad dvema milijonoma evrov. O tem vprašanju bi ljubljanski svetniki sicer morali odločiti že lani marca, vendar se je zapletlo že pri glasovanju o hitrem postopku, zato so svetniki na predlog podžupana Čerina odločanje o spremembah statuta prestavili.

Naj spomnimo, spreminjanje statuta občine je bilo nesprejemljivo za vse stranke v mestnem svetu, razen za svetnike Liste Zorana Jankovića in svetnika LDS. V mestni upravi so namreč predlagali, da pravne posle v vrednosti nad dvema milijonoma evrov po novem lahko sklene župan sam, brez predhodnega soglasja mestnih svetnikov. Opozicijski svetniki so že pred takratno sejo poudarjali, da zaradi velikih zneskov teh poslov župan ne bi smel sklepati sam, temveč bi o njih morali še naprej odločati v mestnem svetu oziroma bi svetniki morali vsaj podati svoje mnenje.

Ni jasno, ali bo Jankovićev amandma umaknjen

Ker je takratni župan Zoran Janković uvidel, kako zelo so opozicijski svetniki proti ideji, da bi o večmilijonskih pravnih poslih odločal sam, je vložil amandma, s katerim je sporni predlog umaknil. Vendar zaradi zapletov pri glasovanju o hitrem postopku svetniki o omenjenem amandmaju niso odločali.

Kljub Jankovićevemu umiku spornega predloga pa zdaj ni jasno, ali bo županov amandma na februarski seji obveljal. Po neuspešni lanskoletni seji je mestna občina ministrstvo za javno upravo namreč zaprosila za neobvezno pravno mnenje o tem vprašanju. Ministrstvo je pritrdilo mestni občini, ki je vztrajala, da je omenjena sprememba statuta nujna, da bo ta usklajen z zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Ker je mestna občina dobila potrditev o svojem prav, nas je zanimalo, ali bodo torej županov amandma umaknili. Vodja službe za organizacijo dela mestnega sveta Matjaž Bregar je odgovoril, da odločitve o umiku županovega amandmaja še niso sprejeli. Dodal pa je, da bodo svetniki o morebitnem umiku pravočasno obveščeni.