"V Sloveniji nimamo podatkov o razširjenosti anksioznosti in depresije med starejšimi, vendar lahko po nekaterih ocenah sklepamo, da pri nas za depresijo trpi okoli štirinajst odstotkov starejših oseb, nadaljnjih 27 odstotkov pa ima blage depresivne znake, je povedala Alenka Tančič Grum z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ), kjer so se odločili, da se bodo v luči prihajajočega mednarodnega leta aktivnega staranja še posebno posvetili skrbi za duševno zdravje starejših.

Izdali so zloženko o depresiji, ki je namenjena starejšim. Po ocenah naj bi blage depresivne simptome imela kar četrtina starostnikov. Zelo pomembno je namreč, opozarjajo strokovnjaki, da duševne težave pravočasno odkrijemo in zdravimo, saj je ob njihovi zgodnji prepoznavi zdravljenje zelo učinkovito. Depresija in druge duševne težave namreč lahko močno poslabšajo kakovost življenja, poudarja dr. Helena Jeriček Klanšček z IVZ.

V okviru projekta, ki ga je sofinancirala mestna občina Ljubljana (MOL), so na IVZ za zdravnike iz ljubljanske regije pripravili tudi strokovno srečanje na temo prepoznavanja in zdravljenja depresije ter samomorilnega vedenja med starejšimi. Ob tem so izdali tudi priročnik Spregovorimo o depresiji in samomorilnem vedenju med starejšimi, v katerem so predstavljene smernice za obravnavo depresije v ambulanti zdravnika družinske medicine.

Izdali so tudi zloženko z naslovom Depresija med starejšimi, ki je namenjena neposredno starejši populaciji. V njej so vse informacije o znakih depresije in njenem zdravljenju ter o načinih za izboljšanje lastnega duševnega zdravja. Poleg tega je del zloženke tudi vprašalnik, s katerim posameznik lahko preveri, ali je pri njem prisotno tveganje za depresijo. (mč)