Za nakup novih baterijskih električnih vozil, prvič registriranih v Sloveniji, in za zamenjavo motorja na notranje izgorevanje z elektropogonskim agregatom v obstoječem vozilu sklad občanom namenja 200.000 evrov, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom pa 300.000. Nepovratna finančna spodbuda bo za novo baterijsko električno vozilo znašala največ 5000 evrov, za predelano vozilo pa 4000 evrov.

Tretji javni poziv je namenjen podjetjem ali podjetnikom izvajalcem gospodarskih javnih služb ali koncesionarjem, ki izvajajo javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu ali javnem mestnem potniškem prometu. Tistim, ki bodo kupili nove serijsko proizvedene avtobuse za prevoz potnikov z več kot 9 sedeži, ki za pogon uporabljajo stisnjen zemeljski plin ali bioplin in bodo v Sloveniji registrirani prvič, bo sklad ponudil skupaj 300.000 evrov nepovratnih sredstev. Za posamezno vozilo bo mogoče dobiti največ 10.000 evrov nepovratnih sredstev.

Občinam, ki so že sprejele lokalni energetski koncept in načrtujejo novogradnjo ali energijsko obnovo izobraževalnih stavb v pasivni ali nizkoenergijski tehnologiji, pa bo sklad namenil skupno 4,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Zaradi velikega povpraševanja in večje količine zbranih sredstev, kot je bilo pričakovano, bo sklad občinam oziroma občanom zagotovil tudi dodatnih šest milijonov evrov za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah.

Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo odprti do konca leta, podobne programe pa Eko sklad načrtuje tudi za naslednje leto.

Eko sklad pa prevzema tudi sofinanciranje energetske svetovalne mreže Ensvet, ki ga je doslej izvajalo ministrstvo za gospodarstvo, vendar mu je zaradi zadnjega rebalansa proračuna za to zmanjkalo denarja.