Novozgrajeni Mrtvaški most posnema silhueto svojega predhodnika, ki je bil zaprt za promet vse od leta 2004, vendar v nasprotju s staro litoželezno konstrukcijo omogoča dvosmerni promet, prav tako sta na obeh straneh mosta razmeroma široki stezi za kolesarje in pešce. Vročevod, ki je močno kazil podobo prejšnjega mostu, je pri novi pridobitvi skupaj z vodovodom, javno razsvetljavo in telekomunikacijskimi vodi skrit v notranjosti dvojnega nosilnega loka. Posebnost tega novega, 50 metrov dolgega mostu pa so štiri svetilke, ki spominjajo na tiste, ki jih je Plečnik dodal konstrukciji Mrtvaškega mostu iz leta 1866, ko ga je prestavil z lokacije današnjega Čevljarskega mostu ob nekdanjo mrtvašnico, zaradi česar se ga je prijelo ime Mrtvaški most.

Ob včerajšnjem slovesnem odprtju novega mostu pa se je odprlo tudi vprašanje o primernosti tega starega imena. "Na tem mostu ni prav nič patološkega, zato potrebuje novo, bolj optimistično ime," je poudaril podžupan Koželj in sam zaradi lege ob ljubljanski porodnišnici predlagal ime Novorojstveni most, vendar to še ni uradno potrjeno.

Za gradnjo novega mostu, ki bo nekoliko razbremenil Zaloško cesto, je ljubljanska mestna občina odštela okoli 2,9 milijona evrov, delno pa jo je sofinanciral tudi evropski sklad za regionalni razvoj.