Na podeželju je najpogostejši vzrok za pogorelo hišo neočiščen ali nasploh zanemarjen dimnik. Dimnikarska podjetja so sicer po zakonu dožna v vsakem objektu, kjer je kurišče, vsako leto preveriti stanje dimnika in ga po potrebi tudi očistiti. Vse lepo in prav.

Žal pa so v resničnem življenju stvari večkrat drugačne. Dimnikarska dejavnost je precej neurejena. Lotevajo se je podjetja, ki nimajo dovolj izkušenj in tradicije. Cena storitev je precej zasoljena, kakovost pa včasih vprašljiva.

Če k temu dodamo še gospodarsko krizo in splošno pomanjkanje denarja pri ljudeh, je jasno, da mnogi slovenski dimniki niso pregledani in vzdrževani, kot bi bilo treba. Za mnogo slovenskih hiš je značilno, da so jih ljudje gradili sami s pomočjo sosedov in znancev "fušarjev". Gradnja se je ponekod vlekla desetletja. Požarna varnost je takšnim gradbenikom običajno pomenila zadnjo skrb. Če so nanjo sploh pomislili.

Prav nič čudnega ni, da rdeči petelin vsako leto zahteva toliko davka. Najbolj na udaru pa so žal manj premožni.