Na MDDSZ so si namreč zamislili novo obliko začasnega dela, malo delo, prav tako z napotnicami, delo pa bi posredovale organizacije izbrane na javnem razpisu in ne več študentski servisi. Namenjeno bi bilo, poleg dijakom in študentom, še upokojencem in brezposelnim, a jih ne bi oviralo pri iskanju redne zaposlitve. Osebe bi bile vključene še v pokojninsko, invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, višina prispevkov pa bi bila omejena.

Na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so zato besni. Katja Šoba, predsednica ŠOS, pravi, da se na MDDSZ ne zavedajo, da študenti povprečno potrebujejo od 510 do 562 evrov na mesec za stroške študija, bivanje, prehrano, študijska gradiva in potne stroške. Ta izhodišča zakona bistveno slabšajo socialni položaj študentov, saj jih več kot tretjina dela prek študentskega servisa prav zato, da sploh lahko študira. MDDSZ naj bi v izhodiščih navajalo tudi napačne podatke. "Študenti naj bi po njihovem v povprečju delali 10 mesecev na leto. To ni res, saj bi ob povprečnem plačilu 4,5 evra na uro in 10 mesecih dela študent zaslužil okoli 8000 evrov, po podatkih davčne uprave pa sta takšna le dva odstotka študentov. Prav tako MDDSZ ni navedel, da slovenski študenti delajo eno uro manj, kot je tedensko povprečje v Evropski uniji," pravi Šoba. Na neugodne spremembe so znova opozorili včeraj, ko so pred državnim zborom posipavali pepel izhodišč zakona, "da ne bo kateremu izmed ministrov in poslancev spodrsnilo na spolzkem terenu".

Argumenti MDDSZ, zaradi katerih naj bi bile spremembe potrebne, so med drugim, da študentsko delo ne omogoča socialne varnosti in ga ni mogoče uveljaviti kot delovne izkušnje, niti kot pokojninske dobe. Prav tako študentje predstavljajo nelojalno konkurenco na trgu dela, a hkrati kot poceni delovna sila za delodajalce izpodrivajo redno zaposlitev mladim.

A kot kaže, se študentje delu ne bodo tako zlahka odrekli. Suzana Hižar je absolventka, ki že ves čas študija do 50 ur tedensko dela v medijski produkciji, za povprečno 500 evrov mesečno. "Tudi po ukinitvi bi v istem obsegu delala še naprej, ampak na kak drug način. Ukinitev študentskega dela po mojem ne pomeni ukinitve dela za mlade, ampak sistema, kot ga poznamo." Kritična pa ostaja do študentskih servisov, ki so "samo en posrednik več, ki požira denar".