Štipendije so namenjene ženskam v zadnjem letu doktorskega študija s področja naravoslovnih znanosti, biotehnike in medicine, ki ga opravljajo v okviru slovenskih raziskovalnih institucij. Štipendijo bodo prejemnice lahko porabile v kateri koli namen, ki ni nujno povezan z njihovim raziskovalnim delom.

Kandidatke ne smejo biti starejše od 35 let, morajo pa imeti tudi slovensko državljanstvo in stalno prebivališče v Sloveniji. Pogoj je tudi, da raziskovalni projekti, ki jih prijavljajo na razpis, ne vključujejo testiranj na živalih. Na uradnem prijavnem obrazcu in z ustrezno dokumentacijo oddane vloge za štipendijo bosta vrednotili tričlanska ocenjevalna skupina pod vodstvom dr. Mirijam Vrabec, štipendistke prvega nacionalnega programa Za ženske v znanosti ter odbor, ki ga bo vodil dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije. Odločitev o štipendistkah bodo sprejeli do 8. januarja prihodnje leto.