Dnevnik.si
 

Jaz, Tina

»Bila sem močna kot bik. Ko sem se v svoji tišini popolne osredotočenosti pognala po progi, je čas zbledel. Bila sem v drugi časovni razsežnosti. Obstajala sva le jaz in moje bitje. To je najlepši del športa. Ta otroška igra odraslega človeka, ko si enostavno ne sme dovoliti nič drugega, kot da je to, kar je – sam, spontan, iskren. To je čas popolne harmonije duha in telesa, ko mu je dovoljeno skoraj vse.«

(Odlomek iz knjige JAZ. TINA.)


JAZ. TINA. je biografski roman, ki sta ga spisala življenje in značaj najboljše alpske smučarke v zgodovini Slovenije. Vendar ni običajen biografski roman. Kot je izjemna in edinstvena Tina Maze, je izjemna tudi knjiga, ki nam jo prvič približa v luči, kakršne je do sedaj nismo poznali.

Cena knjige v prednaročilu do vključno 10. 2. 2017: 24,90 €

Izid konec februarja 2017, cena po izidu: 28,90 EUR €

(Pred)naročila sprejemamo na:

narocnina@dnevnik.si

tel: 080 2007

 

https://files.dnevnik.si/2017/teamtoamaze.jpg

Družba dnevnik, d. d., podatke o naročniku posreduje založniku knjige, družbi DZS, d. d., ki poskrbi za distribucijo knjige do naročnika. DZS bo vse pošiljke do končnega kupca dostavljala prek Pošte Slovenije v skladu z njenimi prodajno-distribucijskimi pogoji.

Varstvo osebnih podatkov (fizične osebe):
Z naročilom dovoljujete, da DZS, založništvo in trgovina, d. d. (nadalje: prodajalec) z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Prodajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 94/2007). Kadarkoli lahko pisno ali po telefonu zahtevate, da prodajalec v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih petih dneh obvesti pisno ali po telefonu. Stroške v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka krije prodajalec.

Prodajno plačilni pogoji:

1. Prednaročilo:
Skladno z Zakonom o enotni ceni knjige (Ur.l. RS št. 11/2014) je za prednaročila po prednaročniški ceni obvezno plačilo pred izidom knjige. Plačilo po predračunu najkasneje do 20. 2. 2017; po pošti boste prejeli predračun, ki ga morate plačati najpozneje do datuma navedenega na predračunu. Plačilo po predračunu lahko opravite z nalogom UPN prek svoje spletne banke ali na katerikoli banki ali pošti v Sloveniji.
Dostava izključno samo na osnovi pravočasnega plačila, in sicer v petih (5) delovnih dneh od izida knjige. Kupec je poleg plačila vrednosti knjige (MPC) obvezan poravnati tudi stroške pošiljanja (3,50 EUR z DDV) – po ceniku Pošte Slovenije. Vse morebitne reklamacije končnega kupca rešuje DZS neposredno s končnim kupcem.
2. Redno naročilo – po izidu:
Naročnik bo naročeno količino knjig lahko prevzel s predhodnim plačilom odkupnine, torej s storitvijo »poslovnega paketa Pošte Slovenije s plačilom po povzetju ter povratnico«. Kupec je poleg plačila vrednosti knjige (MPC) obvezan poravnati tudi stroške pošiljanja (3,50 EUR z DDV) in provizijo plačilnega instrumenta Pošte Slovenije – po ceniku Pošte Slovenije. Vse morebitne reklamacije kupca rešuje DZS neposredno s končnim kupcem.
3. Odstop od naročila
Kupec lahko od pogodbe brez navedbe razlogov odstopi najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema naročenega blaga: s pisnim sporočilom o odstopu na naslov prodajalca: DZS, založništvo in trgovina, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana. Vrnitev blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Blago (nepoškodovano in v nespremenjeni količini ter v stanju v kakršnem ga je prejel) na lastne stroške vrne najpozneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe na naslov: DZS, d. d., Izobraževalno založništvo, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe in vračila blaga, mu prodajalec v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu in vrnitvi blaga povrne vsa prejeta plačila na njegov osebni račun, ki ga bo navedel. Stroške vračila plačil krije prodajalec. Kupcu pripadajo tudi vse ostale pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS št. 20/98 s spremembami). Prodajalec lahko odstopi od sklenjene pogodbe, če je prednaročilo prejel po 10. 2. 2017, če predračun ni bil plačan v roku.