ATVP je sporno lastninjenje Pivovarne Laško začela preiskovati po Dnevnikovem razkritju, da je Boško Šrot prek podjetja Atka-prima že skoraj dve leti lastnik Kolonela, ključnega podjetja v lastniški mreži Pivovarne Laško. Konsolidacija je potekala več let prek različnih podjetij. V tem času je na primer Kolonel objavil dva prevzema Centra Naložb in s tem postal njegov 78-odstotni lastnik, Center Naložbe pa 70-odstotni Infond Holdinga. Pri tem je bila v prevzemnih prospektih kot edina lastnica navedena nekdanja borzna posrednica Probanke Danijela Rakovič, ki je bila do začetka tega meseca v sodnem registru vpisana kot edina lastnica Kolonela.

Danes podjetje Kolonel prek dveh finančnih družb - Center Naložbe in Infond Holding - obvladuje najpomembnejši lastniški delež v Pivovarni Laški. Zaradi katerih dejanj po novembru leta 2005, ko je postal generalni direktor Pivovarne, ATVP sumi Šrota storitve kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij, nismo uspeli izvedeti. Dejstvo pa je, da je Boško Šrot pred delničarji Pivovarne Laško, Centra Naložb in Infond Holdinga (vse tri družbe so bile najmanj enkrat že tarče prevzemov) prikrival lastništvo Kolonela. Vprašanje je, kako bi ravnali delničarji vseh omenjenih družb ves ta čas, če bi bilo to znano, in kako bi se gibala vrednost delnic teh družb na Ljubljanski borzi...