Iskrica je javna in prostovoljna, Ko dobimo prošnjo za pomoč - te prihajajo s pismi, telefonskimi klici, od posameznikov in inštitucij, ob različnih naravnih nesrečah, tragedijah - se pri pristojnem centru za socialno delo, na Rdečem križu, krajevni skupnosti in drugod pozanimamo, če gre v resnici za socialno ogroženost in pomoči potrebno družino. Po tem jih obiščemo, o njih in posebej otrocih pišemo, jih fotografiramo, po objavi v rubriki Iskrica jim finančno in še na kakšne druge načine pomagamo, z njimi sodelujemo dalj časa, odvisno od problema in njihove pripravljenosti za sodelovanje.

Finančna pomoč je različna, odvisna od števila otrok in spet od veličine problema. Zelo radi pomagamo "po projektu", kar pomeni, da financiramo kopalnice, obnovo otroških sob, kupujemo pohištvo in reči, ki jih otroci najbolj potrebujejo, ali nakažemo denar na trajnik enega od otrok za njihove potrebe, kadar starši ne znajo z denarjem, tudi na šole in socialno službo prek tako imenovanih pupilnih vlog.


Del dohodnine lahko zdaj namenite tudi Iskrici in kranjski Ustanovi fundaciji »Izpolnimo otroške želje«. Ko bo davčna uprava vaše donacije nakazala na naš skupni račun – dogovor o človekoljubnem sodelovanju smo podpisali pred dnevi – bo 85 odstotkov tega denarja namenjenih neposredno za Iskrico in 15 odstotkov za omogočanje dejavnosti fundacije iz Kranja.

V davčno napoved v spodnjem delu zadnje strani obrazca torej zapišite davčno številko 85420263. To je številka že omenjene ustanove - Fundacija "Izpolnimo otroške želje", s sedežem v Kranju.