Dosedanja agrarna politika RS se je pokazala za neučinkovito, saj ne zagotavlja prehranske varnosti državljanom RS, kar postaja vse bolj strah vzbujajoče zaradi pandemije, klimatskih sprememb, vojne v Ukrajini. Lakota je velik družbeni problem, zato moramo v domovini narediti vse, kar je potrebno, da do tega ne pride.

mag. Ljubomir Nenadič,               Novo mesto