V. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je dejal, da so na policiji podrobno preučili poročilo ministrstva za notranje zadeve o ugotovitvah izrednega nadzora pri delu policije pri varovanju šestih protestov v zadnjih dveh letih.  Pri tem so ugotovili različne sume storitev kaznivih dejanj.

Pri varovanju protestnega shoda 26. maja 2020 je podan sum, da so trije uslužbenci policije storili kaznivo dejanje protipravnega odvzema prostosti. Pri varovanju shoda 15. septembra 2021 je pri enem uslužbencu podan sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic in sum storitve kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti. Za sedem uslužbencev policije pa je pri varovanju protesta 5. oktobra 2021 podan sum storitve kaznivega dejanja kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, za enega uslužbenca policije pa je podan sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela v službi. 

Med 13 uslužbenci policije so tudi štirje vodstveni delavci, katerih imen pa prvi mož Policije ni navedel. Neuradno je sicer slišati, da med osumljenimi ni nekdanjega generalnega direktorja policije Antona Olaja.

Zaradi časovne oddaljenosti bi bili postopki odpuščanja nezakoniti

LIndav je povedal, da so do sedaj opravlili 63 razgovorov z uslužbenci policije, v katerih so jih opozorili na strokovne nepravilnosti pri ocenjevanju skladnosti, sorazmernosti, strokovnosti in zakonitosti pri uporabi prisilnih sredstev ter strokovne nepravilnosti pri evidentiranju uporabe prisilnih sredstev, še posebej pri izvajanju policijskih pooblastil policistov posebne policijske enote proti množici. Kot je dejal, so za odpravo tovrstnih nepravilnosti na policiji že izvedli vrsto aktivnosti, posvetov in usposabljanj za policijske vodje in za delavce v operativnih štabih. Pripravljajo pa tudi spremembe pravil delovanja operativnih štabov in aktivno sodelujejo pri pripravi sprememb policijske zakonodaje.

Lindav ocenjuje, da je poročilo, ki ga je pripravilo MNZ, policiji postavilo ogledalo, s pomoćjo katarega se lahko odpravijo napake posameznikov in sistemske pomanjkljivosti.  Kot je pojasnil, je ministrstvo poročilo o nadzoru poslalo posebnemu oddelku specializiranega državnega tožilstva, ki vodi svoje postopke, policija pa pri tem tvorno in aktivno sodeluje. »V delu, ki se tiče delovnopravnih ukrepov, bomo počakali na ugotovitve tožilstva,« je dejal Lindav in dodal, da so zaradi časovne oddaljenosti dogodkov določeni delovnopravni ukrepi že zastarali,z ato bi bili postopki odpuščanja nezakoniti.

Lindav je ob tem zanikal očitke, da naj bi šlo za revanšizem. »Gre za objektivno ugotavljanje dejstev in dogodkov. Strokovne službe Policije in ministrstva so svoje delo opravile nepristransko in objektivno«, je zagotovil.

Ministrica: Ne gre za lov na čarovnice

Tudi ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik je poudarila, da ne gre za lov na čarovnice. »Gre za to, da se prepreči, da bi še kdaj prišlo do tovrstnih dogodkov,« je povedala. Pojasnila je, da je poročilo pripravila strokovna služba in ne politika. »Pregledali smo veliko video in tonskega materiala ter prebrali več pisnih zaznamkov, ter ugotovili prekoračitev pooblastil, prekomerne posege v človekove pravice in sume kaznivih dejanj. Ugotovili smo tudi sistemske napake, saj je šlo za politično upravljanje s Policijo, kar pomeni kršitev kazenske zakonodaje.«. Poudarila je, da so takšna dejanja v civilizirani družbi nedopostna in napovedala, da bodo pomanjkljivosti odpravili na sistemski ravni.

Specializirano državno tožilstvo bo sedaj preverilo sume, in če bodo potrdili ugotovitve Policije, bo sprožilo ustrezne postopke pred sodiščem, to pa bo nato ugotovilo, če so sumi tudi kaznivo dejanje in takrat lahko pride do ukrepov delovno pravnih posledic, je pojasnila ministrica, Ob tem je poudarila, da je glede odpovedi zakonodaja jasna. »Po pretečenem roku odpovedi niso več dopustne,« je dejala.

Na vprašanje novinarjev o odgovornosti politikov, je Lindav odgovoril, da je za to pristojen posebni oddelek tožilstva, »ki lahko začne predkazenski postopek zoper kogar koli«. Ajanović Hovnik je dodala, da sama zakonodaja ne predvideva takšnih situacij, zato po njenih besedah že pripravljajo sistemske spremembe, ki naj bi v bodoče preprečile udeležbo politike v operativnem štabu. 

Vodni curek s solzivcem ne bo več mogoč

Izredni strokovni nadzor nad ravnanjem policije pri varovanju protestov v Ljubljani v letih 2020 in 2021, ki ga je odredila bivša notranja ministrica Tatjana Bobnar, je pokazal številne nepravilnosti in pomanjkljivosti, tako sistemske kot neposredno izvedbene narave. 

Med drugim so ugotovili, da zakon o nalogah in pooblastilih policije ne določa uporabe vodnega curka s primesjo plinskih sredstev, pravilnik pa to dopušča. Policija tudi nima izdelanih internih aktov, ki bi podrobneje opredeljevali uporabo prisilnih sredstev proti množici. Ugotovili so tudi posamezne nepravilnosti med varovanjem protestov, med drugim nesorazmerno, neupravičeno in nestrokovno uporabo prisilnih sredstev ter uporabo vodnega curka proti posameznikom. Prav tako so ugotovili prirejanje vsebin v dokumentu o uporabi prisilnih sredstev, neprimerno komunikacijo policistov in imenovanje policistov v operativne štabe, ki niso bili usposobljeni za to delo.

V nadzoru so ugotavljali tudi morebitni vpliv obiskov predstavnikov izvršilne oblasti v operativnih štabih policije. Na dan enega od protestov sta bila v operativnem štabu prisotna takratni minister za notranje zadeve Aleš Hojs in državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič. Interni akti policije tega sicer ne prepovedujejo, vendar pa na ministrstvu menijo, da lahko tovrstni obiski negativno vplivajo na strokovnost ter avtonomnost dela policistov v operativnih štabih in posledično tudi na odločitve.

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi ugotovitev pripravilo spremembe zakona, da vodni curek s solzivcem ne bo več mogoč, da bo več nadzora in odgovornosti nad uporabo prisilnih sredstev zoper množico in da predstavniki politike ne bodo več imeli dostopa v prostore operativnega štaba, ko ta opravlja naloge policije, so še navedli. Nadzorna skupina je v poročilu o nadzoru policiji tudi predlagala, da prouči primere, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti, ki lahko predstavljajo hude kršitve ali nezakonitosti. Če obstajajo pogoji, pa naj sproži tudi ukrepe za ugotavljanje odgovornosti posameznikov. gh