Devetindvajsetega septembra se je iztekel rok, do katerega so zainteresirani projektanti Mestni občini Ljubljana in Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije poslali ideje, kako naj bi bil videti novi plezalni center v športnem parku Svoboda ob Koprski ulici. Z izborom najboljšega predloga se bo začela faza projektiranja novega športnega objekta, v katerem želi občina ponuditi prostor tako rekreativnim kot profesionalnim plezalcem.

Projekt gradnje plezalnega centra občina v veljavnem proračunu ocenjuje na okoli 8,2 milijona evrov, ki jih bo morala sama zagotoviti v mestni blagajni. Občina se je sicer marca letos prijavila na razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje plezalnih sten oziroma plezalnih centrov v letu 2022, a je bila neuspešna. Kot so pojasnili na ministrstvu, so vlogo občine zavrgli, ker je bila nepopolna, občina pa je ni dopolnila v predpisanem osemdnevnem roku. Občina vloge ni mogla dopolniti, ker bi morali ministrstvu posredovati gradbeno dovoljenje, a ga takrat še ni imela, saj šele sedaj izbirajo arhitekturno rešitev za plezalni center. Vloga občine je bila tako obsojena na neuspeh od samega začetka, saj je ministrstvo v pogojih javnega razpisa predpisalo, da morajo investitorji v nove plezalne centre imeti že ustrezna upravna dovoljenja za gradnjo.

Na ministrstvu so v razpisu za sofinanciranje plezalnih centrov in sten namenili 4,98 milijona evrov. Ljubljanska občina se je poleg denarja za plezalni center potegovala še za denar za gradnjo nizke plezalne stene na Osnovni šoli Valentina Vodnika. A tudi s to prijavo ni bila uspešna, saj so na ministrstvu pojasnili, da ta prijava ni dobila zadostnega števila točk, da bi se uvrstila med prvih deset kandidatov, ki so upravičeni do državnega denarja. Prijavo občine so zato zavrnili.