Pilotni projekt MARS – Mladi, Aktivni, Radovedni, Snovalci – se je ob koncu šolskega leta zaključil, a njegovo poslanstvo se nadaljuje. Z njim se uspešno povezujeta šolstvo in gospodarstvo, so prepričani vsi sodelujoči. Izkazal se je za učinkovito orodje razvoja priložnosti aktivnega povezovanja nadobudnih osnovnošolcev in dijakov ter perspektivnih podjetij-gazel, v katerih se bodo morda ti mladi nekoč kalili in rasli.

Medgeneracijsko sodelovanje šol in podjetij

Podjetja so v sklopu projekta MARS za mlade razvila zanimive naravoslovne in družboslovne izzive, s katerimi so jih spodbudila k razmišljanju izven okvirjev ter krepila njihovo radovednost in inovativnost. »MARS je zastavljen tako, da sledi aktualnim dogajanjem in izzivom v podjetjih, hkrati pa dopušča mladim, da rešujejo te izzive po svojih zmožnostih oz. s pomočjo mentoriranja svoja znanja postavijo v nek nov okvir,« je projekt opisala Meta Jurca Sinkovič, učiteljica in organizatorka na SŠTS Šiška. Posebnost projekta je tristransko sodelovanje med srednjimi in osnovnimi šolami ter podjetji. Dijaki so se tako preizkusili v vlogi mentorjev, ki so osnovnošolcem pomagali pri reševanju izzivov sodelujočih podjetij. »Dijakom oz. učencem je praktična uporaba znanj zelo simpatična, hkrati pa vidim velik pomen izkušanja timskega dela v času, ko se njihove osebnosti še izoblikujejo. Vsaka generacija je drugačna in medgeneracijsko sodelovanja se mi zdi izjemno pomembno, da tako eni kot drugi lažje izoblikujejo sliko pričakovanj,« pravi Jurca Sinkovič.

Odpiranje novih svetov

Kot je izpostavila Andreja Susič iz podjetja Schwarzmann, ki je bilo leta 2019 med nominiranci za gazelo osrednjeslovenske regije, se že vrsto let aktivno vključujejo v poklicno usmerjanje mladih in podpirajo projekte sodelovanja z učenci, dijaki in študenti, kakršen je MARS. Vsako leto organizirajo predstavitve poklicev in delovnih mest v proizvodnem podjetju in gradbeništvu. Tako prispevajo k informiranju in vzgajanju bodočih kadrov, so prepričani. »Podjetja moramo z izobraževalnimi ustanovami sodelovati pri predstavitvi inženirskih poklicev ter znanj in kompetenc, ki jih ta pričakujejo in potrebujejo. Izmenjava informacij na temo razvoja kadrov med nami je predpogoj, da lahko skupaj uspešno spodbujamo mlade k odločitvi za naravoslovne poklice. Strateško usposabljanje ustreznih kadrov pa je ključno za inoviranje in doseganje konkurenčnosti Slovenije v prihodnosti,« je še dodala sogovornica.

Ko priložnost zraste v realnost

Podjetniški inkubator Katapult, ki deluje v sklopu podjetja Dewesoft, zlate gazele 2012, je zavzetim dijakom Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje zagotovil poslovna in tehnična znanja, da je v sodelovanju s šolo lahko nastal dijaški start-up ŠKRINCA. »Na Dewesoftu in v Katapultu smo prepričani, da se moramo šolstvo in gospodarstvo bolj povezovati. Le tako lahko mladi dobijo praktičen vpogled v poklice, za katere se izobražujejo, razumejo pomen znanj, ki ga dobijo v šoli, in lažje izberejo karierne smeri, ki jih bodo v življenju res veselile,« poudarja Petra Škarja iz Katapulta. Dobra praksa povezovanja v Škrinci je bila javno prepoznana in nagrajena s posebno omembo v Inženirski iskri. Ta in podobni primeri dokazujejo, kako pomembno je inovativne in podjetne mlade prepoznavati in jim nuditi potrebno podporo, da lahko uresničijo svoje ideje. Pri tem namreč nabirajo številna nova znanja ter gojijo ljubezen do izumljanja in razmišljanja izven obstoječih okvirjev. Neprecenljive izkušnje, ki jih pridobijo tekom sodelovanj, jim koristijo že tekom šolanja, vsekakor pa ob vstopu na trg dela. »Mi s tem dobimo vpogled v razmišljanje in želje mladih, nove ideje in neizmerno ustvarjalne energije. Spomnijo nas, da smo nevede postali že malo togi, in nas opominjajo, kako pomembni so kreativno razmišljanje in velike sanje«, zaključujejo v Katapultu. x