Energija plus je 12. družba skupine HSE v Sloveniji, obogatila pa jo je predvsem z dolgoletnimi izkušnjami na področju dejavnosti dobave električne energije in drugih energentov na maloprodajnem trgu ter portfeljem zvestih odjemalcev, so navedli v skupnem sporočilu.

Energija plus je aktivna predvsem na področju dejavnosti nakupa in prodaje električne energije in zemeljskega plina ter pri proizvodnji toplotne energije za gospodinjstva in velike poslovne sisteme. Z vstopom v skupino HSE je poleg ECE, ki se je skupini HSE pridružila oktobra 2021, postala druga družba skupine HSE na področju prodaje električne energije končnim odjemalcem.

Družbe iz skupine HSE so družbi Energija plus iz lastnega proizvodnega portfelja doslej letno dobavljale več kot 1000 gigavatnih ur (GWh) električne energije, povezava pa bo zagotovila bistveno bolj fleksibilne in konkurenčne produkte končnim odjemalcem, zagotavljajo.

Nadejajo se številnih sinergijskih učinkov

»V regiji, kjer je že danes prisotnih več kot 300 sodelavk in sodelavcev skupine HSE, bo družba Energija Plus ne le okrepila našo prisotnost, ampak postala pomemben vezni člen med trgovalnimi aktivnostmi HSE na eni ter končnimi odjemalci električne energije na drugi strani. Nadejamo se udejanjanja številnih sinergijskih učinkov tako pri optimizaciji stroškov poslovanja kot razvoju konkurenčnih energetskih storitev in produktov,« je dejal generalni direktor HSE Viktor Vračar.

Predsednik uprave Elektra Maribor Jože Hebar pa je dejal, da bo vstop pomembnega strateškega partnerja v lastniško strukturo družbe Energija plus okrepil moč in stabilnost družbe na trgu in pripomogel k njenemu razvoju. »Za uporabnike storitev Energije plus pa novo sodelovanje pomeni razvoj produktov, ki bodo na energetskem trgu konkurenčni in prilagojeni njihovim potrebam, hkrati pa napredni in takšni, ki sledijo smernicam in trendom v pri nas in v tujini,« je dejal. Elektro Maribor bo po njegovih besedah ohranil 49-odstotni lastniški delež v družbi.

Postopek nakupa 51-odstotnega deleža Energije plus je trajal manj kot leto dni. 7. julija lani je Agencija za varstvo konkurence (AVK) prejela priglasitev koncentracije, dva dni pozneje pa sta družbi podpisali pogodbo o prodaji oziroma nakupu deleža. AVK je lastniški vstop HSE v Energijo Plus odobrila 18. maja letos.