V društvu Focus, ki deluje na področju podnebnih sprememb, opozarjajo na rast cen energentov in vozil, kar bo po žepih najbolj udarilo gospodinjstva, ki so za dostop do družbenega življenja in trga dela močno odvisna od osebnih avtomobilov.

Slovenska gospodinjstva so v samem vrhu EU po deležu proračuna, ki ga namenijo za mobilnost (več kot 16 odstotkov). Ob trenutnih trendih rasti cen goriv pa se zna zgoditi, da bodo lastništvo, vzdrževanje in poraba jeklenih konjičkov postali tako dragi, da se bo mobilnost najbolj ranljivih skupin poslabšala. Ob slabi ponudbi in dostopnosti javnega potniškega prometa to pomeni, da bo vse več prebivalcev mobilnostno revnih.

Pogonska goriva se dražijo

Vojna v Ukrajini nas je opomnila, kako nevarno odvisni smo od fosilnih goriv. V EU za promet – največ za cestnega – porabimo 65 odstotkov nafte. Fosilna goriva tako ne le uničujejo podnebje in močno onesnažujejo zrak v naših mestih, temveč tudi ogrožajo svetovni mir. Na visoko ceno pogonskih goriv vplivajo tudi visoke cene primešanih biogoriv, ki pa ne prispevajo prav dosti k znižanju izpustov. Viša se tudi cena elektrike. Države, mesta in posamezniki bomo tako k zdravemu okolju in politični stabilnosti najbolj prispevali, če bomo pri prevozu blaga in potnikov zelo zmanjšali število poti z motornim vozilom.

Cena vozil raste

Cena vozila sicer ne predstavlja največjega stroška avtomobila. Zaradi pomanjkanja polprevodnikov in drugih surovin je proizvodnja vozil omejena. Dražijo se tako novi kot stari avtomobili; v Slovenijo uvozimo tudi veliko rabljenih vozil iz tujine. Tako pride k nam veliko »umazanih« avtomobilov, ki jih zaradi strožjih okoljskih pogojev za na primer vstop v mesto lastniki v zahodnih državah EU zamenjajo za ekološko čistejša vozila. Električna vozila, za nakup katerih so na voljo subvencije, so za povprečno gospodinjstvo še vedno predraga, četudi so stroški polnjenja nižji.

Konkurenčen javni promet

Cene v javnem potniškem prometu medtem ostajajo enake, zato so ob podražitvah goriv tudi konkurenčne. Če imajo prebivalci zadovoljiv dostop do železniških in avtobusnih postajališč, zadostno pogostost in hitrost javnega prevoza, ni dvoma, da je tak način prevoza finančno ugodnejši, ob tem pa veliko prijaznejši do okolja. Takšnih srečnežev pa je ob razpršeni poselitvi, premalo kapacitetah in več desetletjih zanemarjanja javnega potniškega prometa žal premalo.

Focusov nasvet

Po vsakodnevnih opravkih na krajših razdaljah lahko kolesarite ali greste peš. Ob spremembi navad se osredotočajte na poti, ki jih opravljate vsak dan, saj so predvidljive, sprememba pa bo imela tudi največji učinek. Optimizirajte poti po vsakodnevnih opravkih, združujte poti. Če svoj dom še izbirate, se odločite za lokacijo, kjer imate blizu postajališče javnega prevoza in kjer so storitve (vrtec, šola, trgovina, tržnica, knjižnica) v bližnji okolici. Če ne gre brez avtomobila, vozite varčno, morda si lastništvo delite s prijatelji ali pa se odločite za sopotništvo.

Če imate avto, si izračunajte njegove stroške in ogljični odtis; morda vas rezultat spodbudi, da ga boste uporabljali bolj racionalno: ​focus.si/kaj-delamo/programi/mobilnost/izracun-stroskov-avtomobila/