Na drugi strani sta se v primerjalnem obdobju povečala delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov v celotni količini zbranih komunalnih odpadkov in delež prebivalstva, priključenega na čistilne naprave z vsaj sekundarno stopnjo čiščenja. Prvi kazalnik se je povečal za 3,4 odstotne točke na 72,2 odstotka, drugi pa za 7,3 odstotne točke na 67,3 odstotka. V primerjavi z letom 2019, pred izbruhom pandemije covida-19, pa sta se deleža obeh kazalnikov leta 2020 zmanjšala, in sicer prvi za 0,6 odstotne točke in drugi za 0,2 odstotne točke.

Energetska produktivnost se je leta 2020 v primerjavi z 2015 povečala za 15 odstotkov. V istem časovnem obdobju sta se povečali tudi snovna in vodna produktivnost, prva za 12 in druga za devet odstotkov. Bruto bilančni presežek dušika na kmetijskih zemljišč v uporabi je bil leta 2020 rekordno nizek in je znašal 32 kilogramov na hektar, kar je bilo za 13 kilogramov manj kot v 2015. Lesna zaloga se je v istem obdobju povečala za tri odstotke. Vrednost kazalnika je sicer v porastu, a ne v tako intenzivnem kot pred 10 do 15 leti.

Nekoliko večji delež kmetijskih zemljišč

Delež kmetijskih zemljišč v uporabi se je v zadnjih petih letih povečal za 0,4 odstotne točke in je leta 2020 znašal 23,9 odstotka. Delež akvakulture se je v petletnem obdobju povečal za 2,5 odstotne točke, v primerjavi z 2019 pa zmanjšal za 3,2 odstotne točke. Delež površin kmetijskih zemljišč v uporabi ekoloških kmetij in kmetij v preusmeritvi je bil ponovno večji. Upoštevajoč celotno površino kmetijskih zemljišč v uporabi je njihov delež v 2020 znašal 10,8 odstotka, medtem ko je bil leta 2015 8,9-odstoten.

Po kazalniku o neskladnih vzorcih pitne vode zaradi onesnaženosti z bakterijo E.coli se je kakovost pitne vode na vseh štirih oskrbovalnih območjih v zadnjih petih letih izboljšala. Najbolj izrazit napredek je bil viden pri malih oskrbovalnih območjih, pri katerih je delež neskladnih vzorcev v 2015 znašal dva odstotka, v 2020 pa 0,4 odstotka. Pri najmanjših oskrbovalnih območjih je delež neskladnih vzorcev leta 2015 znašal 7,6 odstotka, leta 2020 pa 5,6 odstotka, je še izpostavil statistični urad.