Resda je začetna naložba v toplotno črpalko sprva večja kot pri nekaterih drugih ogrevalnih sistemih, a je zato na dolgi rok najugodnejša izbira. Ogrevalnega sistema ne menjate vsaj 15 let ali več, zato je toliko pomembneje, da izberete tistega, ki bo v celotni življenjski dobi predstavljal najugodnejše ogrevanje. Veliko uporabnikov toplotnih črpalk se žal odloči narobe, če ima v mislih zgolj nižjo ceno, ne pa tudi preverjene kakovosti in vseh ugodnosti upravljanja, ki jih tak sistem omogoča. Ne gre zgolj za začetni finančni vložek, temveč tudi za potreben servis, rezervne dele in sprotno pomoč s svetovanjem pri upravljanju TČ.

Kaj omogoča velike prihranke

Toplotna črpalka za delovanje izrablja obnovljive vire, kot so zrak, voda in zemlja. Vsi trije viri omogočajo, da je toplota, ki jo potrebujemo za ogrevanje, brezplačna. Električno energijo toplotna črpalka potrebuje le za samo obratovanje naprave, pri čemer pa je ta poraba majhna. Toplotne črpalke pridobijo okrog 80 odstotkov vse potrebne energije za ogrevanje iz obnovljivih virov, preostalo pa je električna energija. Obnovljivi viri energije ali tako imenovana zelena energija je precej ugodnejša kot fosilna in trda goriva. Tudi peči na olje in plin poleg energenta potrebujejo še električno energijo, pri čemer je seveda treba upoštevati predvsem strošek olja in plina.

Majhni stroški vzdrževanja

Vsakoletno čiščenje dimnika in prevoz energenta sta strošek, ki pri ogrevanju s toplotno črpalko ni potreben. Pri toplotnih črpalkah ni nobenih nepredvidenih vsakoletnih stroškov – ob normalnih in potrebam ustreznih obremenitvah. Priporočljiv je zgolj preventivni servisni pregled, s pomočjo katerega skrbimo za stalno optimalno delovanje naprave in lahko preprečimo kakšno motnjo, ki bi v nadaljevanju lahko povzročila večje težave. Priporočen je pregled enkrat na leto. Serviser pregleda celoten sistem, opravi meritve in očisti filtre. Podobno kot pri avtomobilu, ki ga enkrat na leto peljete na servis.

Ves čas topla sanitarna voda

Poleg ogrevanja prostorov v kurilni sezoni je treba skozi vse leto zagotoviti toplo sanitarno vodo. Pri nekaterih drugih energentih (na primer drveh) sta ogrevanje in segrevanje tople sanitarne vode ločena. Sanitarno toplo vodo se tako pogosto ogreva z električnimi grelniki, za katere vemo, da porabijo precej električne energije. S toplotno črpalko je ta problem rešen, saj ima v nastavitvah predpripravljena dva režima, letnega in zimskega. Pri zimskem se poleg segrevanja sanitarne vode vključi (tudi samodejno) še ogrevanje prostorov in obratno. Tako ni nobenega dela ali skrbi za toplo sanitarno vodo v mesecih zunaj kurilne sezone. Lahko se izbere samo sanitarno toplotno črpalko, ki nadomesti potratne električne bojlerje. Lahko se veže na vse obstoječe ogrevalne sisteme, če se uporabnik ne odloči za ogrevalno toplotno črpalko.

Tudi hlajenje prostorov

Toplotna črpalka nima zgolj ene funkcije. Poleg vsem znanega (ugodno ogrevanje prostorov in segrevanja sanitarne vode) ima toplotna črpalka možnost hlajenja prostorov, kar je odlična nadomestitev klimatskih naprav. Moderna arhitektura se že dolga leta vrti okoli steklenih fasad in velikih odprtih volumnov, kar nam skozi zimo sicer zagotavlja delno pasivno ogrevanje, v poletnih mesecih pa predstavlja velik izziv za senčenje in hlajenje. To je tudi eden od razlogov, da hlajenje stavb postaja vse bolj pomembno. Toplotne črpalke tako na primarni strani poleg ogrevanja zagotavljajo hlajenje na aktivni način (reverzibilne toplotne črpalke, kjer pri hlajenju deluje kompresor črpalke) in na pasivni način (pri toplotnih črpalkah zemlja/voda in voda/voda, kjer pri hlajenju delujejo samo primarne črpalke). Strošek klimatske naprave tako odpade.

Možnost subvencije

Ste že slišali, da bi subvencionirali uporabo peči na drva? Težko, ker taka subvencija ne obstaja. Subvencije so namreč namenjene zgolj za uporabo obnovljivih virov energije, saj Eko sklad z nepovratnimi finančnimi spodbudami javnost ozavešča in jo spodbuja k uporabi okolju bolj prijaznih energentov. Celotna Evropa vključno s Slovenijo je zavezana, da bo do leta 2050 precej zmanjšala uporabo fosilnih in trdih goriv, pri čemer pomembno vlogo igrajo tudi omenjene finančne spodbude. Za nakup toplotnih črpalk Eko sklad zagotavlja vse do 5000 evrov. Tako postane ugodno ogrevanje le še bolj ugodno! Znesek je odvisen od občine uporabnika ter tipa toplotne črpalke. Najboljša rešitev pa je TČ v kombinaciji z domačo sončno elektrarno. A to je že nova zgodba z dodano vrednostjo …