Hišo imamo v Tuhinjski dolini, je črpalka sploh primerna za naše kraje? Je enodružinska hiša, stara 40 let, ima nova okna, fasada je izolirana s 16 cm debeline. Katera toplotna črpalka bi bila najbolj primerna, koliko kW, znamka … Če vam ni odveč, vas prosim za vse nasvete, izkušnje, da se lahko pravilno odločimo. Sedaj kurimo na olje. Že vnaprej hvala za vaše nasvete.«

Uvodni dopis je prejel naš bralec, ki je pred leti vgradil toplotno črpalko (TČ) zrak/voda podjetja Kronoterm in njegovo izkušnjo smo opisali tudi v naši prilogi. Kot trdi, je sam s toplotno črpalko zelo zadovoljen, tudi s spremljajočim servisiranjem in upravljanjem na daljavo. A je prošnjo za nasvete posredoval nam, ker meni, da bodo ta vprašanja zanimala še druge bralce, ki se morebiti odločajo za toplotno črpalko kot osnovni vir ogrevanja. Zato v nadaljevanju navajamo nekaj osnov o toplotnih črpalkah, ki jih mora investitor poznati, preden se odloči. V vsakem primeru pa je dobro, da si strokovnjak proizvajalca toplotnih črpalk ogleda objekt in presodi, kakšna črpalka bi bila v konkretnem primeru najboljša, saj določeni pogoji narekujejo najboljšo rešitev, predvsem pa ustrezno moč naprave.

Prednosti toplotne črpalke

Toplotne črpalke so dolgoročno gledano najcenejši in okolju najprijaznejši vir ogrevanja, saj pridobivajo od 50 do celo 80 odstotkov vse potrebne energije za ogrevanje brezplačno iz okolice, preostali del je električna energija, brez katere v sodobnem času pač ne gre. Poleg tega s takim ogrevanjem odločilno vplivamo na zmanjšanje emisij CO2, kar zagotavlja, da bomo mi in naši otroci lahko živeli v čistejšem okolju.

Poleg uporabe obnovljivega vira energije in dolgoročno cenovne ugodnosti je prednost ogrevanja s toplotnimi črpalkami tudi v majhni porabi prostora in možnosti pridobitve državne subvencije Eko sklada. Pri toplotni črpalki ne potrebujemo dodatnega goriva, prostora za njegovo shranjevanje, dimnika, dimnikarskih storitev in podobnega v nasprotju z drugimi energenti za ogrevanje. Vzdrževanje je preprosto in poceni. Sodobni sistemi omogočajo tudi upravljanje toplotne črpalke na daljavo in s tem možnost servisne diagnostike na daljavo brez obiska serviserja, če to ni nujno. Takšno izjemno rešitev na primer ponuja slovensko podjetje Kronoterm s svojo aplikacijo Cloud.Kronoterm.

Izbira toplotne črpalke

Izbira ustrezne toplotne črpalke je odvisna od temperaturnega režima ogrevanja. Okoliški zrak kot toplotni vir je vedno na voljo (TČ zrak/voda). Če pa želimo doseči še večjo učinkovitost, potem moramo preveriti, ali je na voljo podtalnica (TČ voda/voda). Če te možnosti ni, potem uporabimo geosondo ali zemeljski zbiralnik. Najboljše izkoristke toplotna črpalka dosega pri nizkotemperaturnem sistemu ogrevanja (talno ogrevanje), a tudi radiatorsko ogrevanje (visokotemperaturno) ni več problem. Pri vgradnji moramo biti pozorni, da imamo prostor za namestitev zunanje enote – v primeru toplotne črpalke zrak-voda. Prav tako so na voljo toplotne črpalke z možnostjo izkoriščanja dveh virov, tako imenovane hibridne toplotne črpalke, ki omogočajo, da za ogrevanje prostorov in sanitarne vode toploto črpajo iz zraka in/ali zemlje.

Pri izbiri primerne TČ najprej preverimo, kateri toplotni vir je najbolj ekonomično izkoriščati. Izberemo seveda tistega, ki nam je na voljo in ima hkrati najvišjo povprečno temperaturo v ogrevalni sezoni. To je v prvi vrsti podtalnica, ki ima povprečno temperaturo okrog 10 °C. Ta mora biti ustrezne kakovosti in v zadostnih količinah, najmanj 0,2 m3/h za vsak kW grelne moči toplotne črpalke. Naslednja možnost je izkoriščanje akumulirane toplote zemlje v obliki vgradnje vodoravnega zbiralnika ali geosonde. V prvem primeru potrebujemo ustrezno prosto zemeljsko površino, v drugem pa mora biti omogočen dostop vrtalnemu stroju. Na voljo so tudi hibridne toplotne črpalke, ki imajo zmožnost izkoriščanja obeh virov skupaj – zraka in zemlje. V tem primeru potrebujemo oboje, je pa z vidika ekonomičnosti najboljša izbira prav hibrid, saj imajo tovrstne toplotne črpalke zmožnost preklapljanja vira med zrakom in zemljo – glede na to, katera možnost je v danem trenutku ugodnejša in energijsko učinkovitejša. Doslej najpogostejša izbira je toplota okoliškega zraka oziroma toplotna črpalka zrak-voda. Zrak je seveda na voljo povsod, ima pa od prej navedenih toplotnih virov najnižjo povprečno temperaturo (razen na Primorskem) in je zato lahko kot vir nekoliko manj učinkovit.

Slovenska TČ je preverjeno dobra

Ko smo ugotovili razpoložljivost toplotnih virov in če imamo na voljo več možnosti, potem primerjamo investicije in stroške ogrevanja za posamezni toplotni vir. Naložba v toplotno črpalko se povrne v petih do sedmih letih, nato pa ostane le še strošek za porabljeno električno energijo. Ko izbirate ponudnika, priporočamo, da izberete evropsko blagovno znamko. Še bolje pa je, da izberete slovensko. Kronoterm denimo že vrsto let dobiva nagrade in priznanja za tehnološke izboljšave ter tudi dizajn. Nakup toplotne črpalke pri uvozniku ali posredniku je lahko precej tvegano dejanje. Podjetje se lahko preneha ukvarjati z dejavnostjo, vi pa ostanete brez podpore in včasih celo brez pooblaščenega servisa, torej brez garancije. Preverite prodajalca in preverite, ali vam podjetje nudi popoln servis in svetovanje ter ali vam bo na voljo v vseh možnih situacijah, da v morebitnih kritičnih trenutkih ne ostanete brez ogrevanja.

Torej pri odločitvi za nakup toplotne črpalke je treba poleg preverbe lastnosti in kakovosti toplotne črpalke pozornost usmeriti tudi na nekaj spremljevalnih dejavnikov. Eno pomembnejših dejstev je prav gotovo izbira ponudnika, ki naj ga odlikujejo tradicija in strokovnost, dobre izkušnje uporabnikov, zagotovitev ustrezne montaže in odziven servis. Nestrokovno svetovanje zgolj po tehničnih karakteristikah vas lahko prepriča za nakup premočne ali prešibke toplotne črpalke. Močnejša toplotna črpalka je seveda dražja, prešibka pa ne bo zmogla hkrati ogrevati hiše in tople vode v vseh danih pogojih. Zunanja enota toplotne črpalke zrak/voda nekaterih proizvajalcev je lahko pri svojem delovanju tako glasna, da hrup ne bo motil le vaših sosedov, temveč tudi vas.

Razumevanje delovanja in preprosto upravljanje

Temperaturni režim toplotne črpalke je treba nastaviti skupaj z namestitvijo. Ta mora biti skladen s pogoji hiše, to je denimo z izolacijo fasade, kakovostjo oken in drugih parametrov. Na podlagi tega se določi optimalno temperaturno delovanje za največje udobje in najnižje stroške. Če to ni pravilno nastavljeno, bo v hiši prevroče ali prehladno, lahko pa celo pomeni enormne stroške, ki popolnoma odstopajo od povprečja. Zato je priporočljivo dobiti za nasvet zavzetega strokovnjaka, ki vam bo znal razložiti najnujnejše lastnosti TČ – za razumevanje delovanja in preprostega upravljanja. Ob tem vam mora biti vedno na voljo za reševanje določnih zapletov. A kot rečeno, večino morebitnih težav se danes že da reševati tudi na daljavo, brez obiska serviserja na domu. (ktm)