Cene rastlinskih pridelkov so bile novembra lani v povprečju za 33,1 odstotka višje kot novembra 2020, cene živali in živalskih proizvodov pa so bile povprečno za 10 odstotkov višje.

Od rastlinskih pridelkov so se najbolj zvišale cene krompirja in žit, krompir je bil na letni ravni dražji za 91,3 odstotka, žita pa za 67,2 odstotka. Precej višje so bile tudi cene sadja (+42,2 odstotka) in industrijskih rastlin (+23,8 odstotka). Cene zelenjadnic so bile višje za 11,4 odstotka, cene vina pa za 3,1 odstotka.

Cene živali za zakol so bile v povprečju višje za 14,6 odstotka. Najbolj so se zvišale cene goveda (+26,9 odstotka), cene prašičev so bile višje za 6,8 odstotka, cene perutnine pa so bile za 1,2 odstotka nižje.

Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 6,3 odstotka višje kot novembra 2020. Povprečna odkupna cena mleka je bila višja za 8,8 odstotka, povprečna odkupna cena jajc pa nižja za 2,8 odstotka.

Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v novembru lani, je bila za 25,4 odstotka višja od dosežene v novembru 2020 in za 17,7 odstotka nižja od vrednosti odkupa v predhodnem mesecu, torej oktobru lani.

Poljedelski pridelki dražji za več kot 60 odstotkov

Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za 61,2 odstotka višja kot v novembru 2020. Vrednost odkupljenih žit je bila za 44,4 odstotka višja, najbolj pa se je zvišala vrednost odkupljene koruze v zrnju. Vrednost odkupljenih zelenjadnic je bila za 12,1 odstotka višja, odkupljenih industrijskih rastlin pa za 32,4 odstotka nižja, ker je bila odkupljena manjša količina pridelka.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 4,8 odstotka višja, na zvišanje je vplivala predvsem višja vrednost odkupljenih alkoholnih pijač (+41,4 odstotka). Večja je bila odkupljena količina pridelka, v povprečju višje pa so bile tudi odkupne cene.

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 19,5 odstotka višja. Vrednost odkupljene živine je bila za 55,7 odstotka višja. Glede na november 2020 je bila odkupljena večja količina živali, višje pa so bile tudi odkupne cene. Vrednost odkupljenega mleka se je zvišala za 8,6 odstotka in vrednost odkupljene perutnine za 5,3 odstotka, vrednost odkupljenih jajc pa je bila nižja za 16,4 odstotka.

Novembra lani so se zvišale tudi cene inputov v kmetijstvu, na mesečni ravni so bile v povprečju višje za 2,8 odstotka, na letni pa za 21,2 odstotka. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so bili povprečno na mesečni ravni dražji za 3,6 odstotka in na letni za 28,7 odstotka, medtem ko so bili proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu na mesečni ravni dražji za 0,8 odstotka in na letni za 6,5 odstotka, je še objavil statistični urad.