Gre za peterokrako masivno stavbo, zgrajeno okoli leta 1885 v času Avstro-Ogrske, ki so jo do sredine prejšnjega stoletja uporabljali za moške zapore, nato pa so si jo po delih podajali različni lastniki. Trenutno je zaseden le manjši del, ostalo poslopje sameva. Del kompleksa je v zasebni lasti, celoten del v občinski lasti pa je zdaj v upravljanju razvojne agencije, ki ima tam tudi svoj sedež.

»Ko smo se lotili tega projekta, smo najprej naredili celostno grafično podobo, na podlagi katere bomo gradili celotno zgodbo. Ker najprej je treba seveda postaviti temelje, na katerih lahko gradiš,« je povedal direktor RRA Podravje - Maribor Uroš Rozman.

Table z novim imenom so že postavili. »Kompleks smo iz Kaznilno poboljševalnega doma, med Mariborčani znanega kot KPD, preimenovali v Kreativni park Drava, s čimer smo ohranili osnovno kratico. Novo ime in logotip bomo začeli medijsko uporabljati v letu 2022, ko bomo začeli s pripravo projekta prenove zgodovinskega objekta v sodobni demonstracijski, inovativni podjetniško-razvojni center,« pravijo na agenciji.

Kreativni park Drava obsega celoten kompleks. »Že zdaj so tu razvojna agencija, številna inovativna podjetja, podjetniški center regije, zavod za varstvo narave in Karantena s kulturnimi organizacijami, kar je že samo po sebi neke vrste park kreativnosti. In tudi nadaljnja obnova objekta bo sledila tej zgodbi,« pravi Rozman.

»Služil bo za kreativne ideje, nove podjetniške zgodbe, zajemal ogromno različnih vsebin, kreativnih industrij. Ena od idej je, da bi bil tu demonstracijski center za krožno gospodarstvo in da bi celoten objekt demonstracijsko obnovili kot pametno stavbo. Ker to je trend v svetu, v Sloveniji pa še ni primera, kjer bi 120 let stari objekt obnavljali kot pametno stavbo. To se dela le na novih objektih,« je še povedal.

Sredstva za obnovo in ureditev nameravajo pridobiti iz razpisov za sredstva EU, v prvi vrsti za podporo podjetništvu in pametne stavbe. V ta namen nameravajo porabiti tudi sredstva, ki jih bodo pridobili s prodajo kompleksa Štajerskega tehnološkega parka v Pesnici.

»Računamo, da januarja začnemo s projektiranjem dela objekta, ki je v občinski lasti, a trenutno še ni uporaben. Obnavljal se bo postopoma, najprej se lotimo osrednjega dela, za kar je občina leta 2006 že pripravila projekt,« pravi Rozman.

Poudaril je, da imajo s tem že izkušnje, saj je razvojna agencija sama obnovila svoje prostore. Zaenkrat so se že lotili tudi ureditve okolice in parkirišč. »Osrednji del bo stal približno pet milijonov evrov, manjši, ki je podoben našemu, pa slabe štiri milijone evrov,« ocenjuje Rozman.